icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Fotografi av hender som skriver på tastatur
  

Covid-19 midler til ekstraordinært Follo næringsfond

Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune har til sammen satt av kr. 540.000 som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for hele Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltning av disse fellesmidlene.

Næringslivet i alle kommunene har store utfordringer i Korona-situasjonen. Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Regjeringen bevilget 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som en del av krisepakke tre for å bidra til økt sysselsetting i kommunene. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.

Viken mottok 61,4 mill. kroner til fordeling og Follokommunene mottok til sammen 5,4 mill. kroner, hvorav 10% settes av til et felles Follo næringsfond.

Enebakk, Frogn, Nordre Follo, Vestby og Ås kommune har til sammen satt av kr. 540.000 som et ekstraordinært kommunalt næringsfond for hele Folloregionen. Faggruppen for næring i Follo står for forvaltning av disse fellesmidlene.

Se også Midler til nye næringslivsprosjekter i Ås for lokale tiltak, søknadsfrist 25. november

Tilskuddsmidlene skal innrettes mot bedriftsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til varig næringsutvikling i Follo. Pengene kan blant annet brukes til en bedrift med tiltak som dekker hele Follo, destinasjonsutvikling i Follo og tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter i Follo.

Tiltaket som tilbys, skal kunne være til nytte for alle kommunene i Follo, det kan ikke være spisset mot en enkelt kommune. Det kan være f.eks. kompetansehevende tiltak for SMB, innovasjon og endring/omstilling i korona tider, styrking av samarbeid, og annet innenfor næringsutvikling i Follo kommunene.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Frist for å søke er 9 desember.

Se hele utlysningen i søknadsportalen regionforvaltning.no

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her