icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus
Ås rådhus
  

Orientering om startlån og tilskudd 

Startlån

Husbankens ordning med startlån skal bidra til at personer med langvarige problemer med å få lån i ordinær bank, kan få lån til å skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Tilskudd

Husbankens tilskuddsordning er for følgende formål:

 • Tilpasse bolig
 • Kjøpe eller beholde bolig
 • Refinansiere lånegjeld for å bli boende i boligen
 • Prosjektere og /eller tilpasse bolig

Ås kommune mottar søknader om startlån og tilskudd fortløpende.

På grunn av stor saksmengde vil det kunne ta ca. 2 måneder fra søknadstidspunktet til vi begynner saksbehandlingen. Forventet saksbehandlingstid avhenger av saken og innhenting av nødvendig dokumentasjon.

 

Hvordan søke?

Du søker elektronisk på Husbanken.no. Du logger deg på med din bankID eller annen elektronisk ID. På Husbankens nettsider finner du også ytterligere opplysninger om startlån.

Ås kommune har egne retningslinjer for behandling av søknader om startlån.  Her finner du forskrift om lån fra Husbanken 

Innbyggertorget vil også kunne være behjelpelig med veiledning, samt informasjon.

Telefon: 64 96 20 00. Postadresse: Ås kommune, p.b. 195, 1431 Ås, e-post: post@as.kommune.no .

Det er Boligkontoret i Ås kommune som behandler søknadene og saksbehandling og kommunikasjon skjer via Husbankens elektroniske system.

På grunn av forebyggende tiltak mot koronasmitte, tar Boligkontoret ikke i mot besøk uten avtale. Ta derfor kontakt per telefon eller e-post som nevnt ovenfor.

 

Hva kan det gis startlån til og til hvem?

 • Til del- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • Til utbedring/tilpasning av nåværende bolig
 • Til refinansiering, så du kan bli boende i nåværende bolig
 • Til delfinansiering ved bygging av ny bolig

Startlån er behovsprøvd. Før du søker om startlån må du ha søkt om lån i privat bank. Dette må dokumenteres skriftlig og vedlegges søknaden. Lånetilsagn som gis fra privat bank skal nyttes i sin helhet før startlån er aktuelt.

 

Målgruppe:

 • Barnefamilier
 • Enslig forsørgere
 • Funksjonshemmede
 • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Økonomisk vanskeligstilte husstander

 

Kriterier/vilkår

Utilfredsstillende bosituasjon. Du må i søknaden kunne dokumentere faste inntekter og utgifter. Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene renter og avdrag på lånet over tid, og fortsatt ha penger igjen til livsopphold.

 

Lånekostnader
Lånet følger husbankens rentevilkår med tillegg av 0.25%. For å fange opp effekten av eventuelle fremtidige renteøkninger, legges til grunn Husbankens kalkulasjonsrente på 6,25 % ved beregning av månedlige lånekostnader.

 

Klage
Avslag på søknad om startlån kan påklages til Formannskapet senest tre uker fra du mottok vedtaket. Du får informasjon om klageadgang i vedtaket fra kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her