Årsmelding, tertialrapporter og månedsrapporter 2021

Ås kommune bruker det digitale verktøyet Framsikt for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring. Her finner du årsmelding, tertialrapporter og månedsrapporter for 2021 etter hvert som de er klare gjennom året.