icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ny jord illustrasjonsbilde
Ny jord illustrasjonsbilde
  

R-294 Detaljreguleringsplan for «Ny jord» - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10.06.2015, k-sak 31/15, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagt saksutskrift med planbeskrivelse, plankart og reviderte bestemmelser.

Hensikten med planen er å sikre arealer egnet for nydyrking. Nydyrkingsområdene skal erstatte dyrka jord som beslaglegges av ny E18. Sakens øvrige dokumenter kan leses på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1, 1430 Ås, eller leses på Statens vegvesens nettside www.vegvesen.no/Vegprosjekter. Papirutgave kan fås ved henvendelse til kommunen eller Statens vegvesen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen signeres med fullt navn og adresse. Klagen sendes Plan og utvikling, Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Klagefristen er satt til 01.09.2015. Det vises til Plan- og bygningslovens § 1-9 og til Forvaltningslovens §§ 28-33 og retningslinjene i Forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre - 3 - år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg 

1. Saksutskrift

2. Planbeskrivelse

3. Plankart

4. Reviderte bestemmelser

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her