icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Kontakt kommunen   ›   Digital kommunikasjon med innbyggere og virksomheter
En lap top
En lap top
  

Hvordan åpner jeg elektroniske brev fra Ås kommune?

Både privatpersoner og virksomheter kan nå motta og lese digital post fra Ås kommune. Steg-for-steg forklaring finner du her.

Nå har Ås kommune startet utsending av digital post.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets anbefaler deg å opprette din egen digitale postkasse slik at all offentlig digital post samles i denne. Men du kan allerede nå motta og lese elektroniske brev fra Ås kommune i Altinn. For at dette skal fungere er det viktig at kontaktinformasjonen din i Altinn og Enhetsregisteret (dersom du driver virksomhet) er oppdatert og korrekt.

Åpner du ikke den digitale posten du mottar i AltInn, vil den automatisk bli sendt til deg i papirversjon to dager etter sendt varsel.

Slik åpner og leser du elektroniske brev fra Ås kommune i Altinn:

Digital post til innbyggere/privatpersoner

Når vi har sendt deg post vil det ligge en lenke til brevet i din meldingsboks i Altinn.

 1. Du får varsling på SMS og e-post om at det er en ny melding til deg fra Ås kommune tilgjengelig på www.altinn.no. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen som du har registrert i Min profil i Altinn.
 2. Du logger deg inn i Altinn. Hjelp til innlogging 
 3. I meldingsboksen i Altinn finner du meldingen fra Ås kommune.
  Klikker du på stien Åpne elektronisk brev godtar du automatisk å motta brevet elektronisk fra Ås kommune.
  Ønsker du ikke å motta brevet elektronisk, kan du ignorere denne meldingen, og Ås Kommune vil sende deg brevet som papirpost 2 virkedager etter at varsel er sendt fra Altinn.
 4. Brevet vil være tilgjengelig via stien Åpne elektronisk brev i 3 måneder etter at varsel er mottatt. Etter 3 måneder slettes brevet.
  Du er selv ansvarlig for å lagre brevet hvis du ønsker å beholde det.
 5. Hvis det går mer enn to dager uten at det digitale brevet er åpnet, vil brevet bli sendt deg som papirpost.

Digital post til virksomheter/organisasjoner

Når vi har sendt post til en virksomhet vil det ligge en lenke til brevet i meldingsboksen i Altinn hos de som representerer virksomheten.

 1. Virksomheten får varsling på SMS/e-post om at det er en ny melding fra Ås kommune tilgjengelig på www.altinn.no. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen som er registrert i virksomhetens enhetsprofil i Altinn. Virksomheten kan velge hvilken kontaktinformasjon som skal brukes: kontaktinformasjon fra Enhetsregisteret, øvrig kontaktinformasjon eller begge deler. Det kan legges til informasjon for opp til 20 egenopprettede kontakter under øvrig kontaktinformasjon.
 2. Du logger deg inn i Altinn og velger å representere virksomheten. Det skal følge av varselet hvilken virksomhet (organisasjonsnummer) brevet er sendt til. For å lese brev fra Ås kommune må du ha rollen «Kommunale tjenester». Denne rollen er forhåndstildelt til blant annet daglig leder og styrets leder i virksomheten, som kan delegere den til andre.
  Vær oppmerksom på at de som får delegert rollen «Kommunale tjenester», får tilgang til all digital post som per i dag sendes til virksomheten via SvarUt. 
 3. I meldingsboksen i Altinn finner du meldingen fra Ås kommune.
  Klikker du på stien Åpne elektronisk brev godtar du automatisk å motta brevet elektronisk fra Ås Kommune.
  Ønsker du ikke å motta brevet elektronisk, kan du ignorere denne meldingen, og Ås kommune vil sende deg brevet som papirpost 2 virkedager etter at varsel er sendt fra Altinn.
 4. Brevet vil være tilgjengelig via stien Åpne elektronisk brev i 3 måneder etter at varsel er mottatt. Etter 3 måneder slettes brevet.
  Du er selv ansvarlig for å lagre brevet hvis du ønsker å beholde det.
 5. Hvis det går mer enn to dager uten at det digitale brevet er åpnet, vil brevet bli sendt deg som papirpost.

Brukerstøtte

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte  Altinn brukerservice.

Oppdatert og korrekt kontaktinformasjon i Altinn

For at du skal få varsel om at det er sendt digital post til deg/virksomheten er det viktig at kontaktinformasjonen i Enhetsregisteret og Altinn er oppdatert og korrekt. Hvis ektefeller/samboere har felles kontaktinformasjon i Altinn (begge har oppgitt samme telefonnummer/e-postadresse) vil varsel på e-post/SMS sendes til denne kontaktinformasjonen, men brevet vil kun være tilgjengelig i meldingsboksen til den faktiske mottakeren.

Det er viktig at alle virksomheter sørger for oppdatert kontaktinformasjon, slik at tidligere medarbeidere/kontaktpersoner ikke får varsel om melding fra Ås kommune. I tillegg må virksomhetene som nevnt avgjøre hvem som skal få tilgang til å lese posten som sendes fra kommunen ved å delegere rollen «Kommunale tjenester».

Ås kommune har ikke tilgang til å se hvilken kontaktinformasjon som er registret på deg/virksomheten i Altinn, eller om det er andre som har oppgitt din kontaktinformasjon. Ta kontakt med Altinn brukerservice for å få hjelp til å avklare dette.