icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Kontakt kommunen   ›   Døgnåpne vakttelefoner
  

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidstid

Akutt hjelp - nødtelefoner

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Nødnummer for døve: 1412
 • Legevakt, Follo 116 117

Politiet Follo

Telefon: 02800

Øst 110-Sentral IKS

64 91 31 00 er betjent fra 08:00 til 15:30
Telefonnummer som skal benyttes hvis det ikke brenner.

Les mer her: www.ost110.no

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger: 959 39 659.

Kun akutte henvendelser for sikring av bygget/bolig.

Vann, vei og infrastruktur

Vann og avløp

 • Kontakt sentralbordet 64 96 20 00 i arbeidstiden (08:00 - 15:30 mandag - fredag)
 • Ved akutte hendelser som vannlekkasje eller oversvømmelse utenfor arbeidstid ring 959 39 727

Vei og veilys

Ønsker du å melde ifra til oss om veiforhold som brøyting, strøing, nedkjørte skilt osv. bruk tjenesten Meld en feil 

Se mer informasjon om vinterdrift av veier i Ås

Ved akutte, trafikkfarlige hendelser ring politiet på 02800 (sentralbord), evt 64 99 95 00 (Follo politistasjon).

Strøm og strømførende kabler

Ved åpenbare faresituasjoner ring 22 44 10 40  (Elvira)

Moer og Moertunet - sykehjem og hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien- vakttelefon

 • Distrikt Sør 959 39 605
 • Distrikt Nord 959 39 604

Moer sykehjem etter kontortid

Bogruppe 1A: 64 96 25 10                             Bogruppe 2A: 64 96 25 14
Bogruppe 1B: 64 96 25 11                             Bogruppe 2B: 64 96 25 15
Bogruppe 1C: 64 96 25 12                             Bogruppe 2C: 64 96 25 16
Bogruppe 1D: 64 96 25 13                             Bogruppe 2D: 64 96 25 17
 

Moertunet, bogrupper og dagavdelinger i Tunveien 5, 7 og 9

Tunveien 5

Bogruppe 5A tlf.nr: 474 66 703

Bogruppe 5B tlf.nr: 474 46 704

Tunveien 7

Bogruppe 7A tlf.nr: 474 66 702

Bogruppe 7B tlf.nr: 959 39 687

Tunveien 9

Bogruppe 1A tlf.nr: 64 96 23 11

Bogruppe 1B tlf.nr: 64 96 23 12

Natt tlf.nr : 64 96 23 53
 

Bogruppe 2A tlf.nr: 64 96 23 13

Bogruppe 2B tlf.nr :64 96 23 14

Natt tlf.nr: 64 96 23 54
 

Bogruppe 1C tlf.nr: 64 96 23 19
 

Dagavdeling 1 tlf.nr:64 96 23 64

Dagavdeling 2 tlf.nr:64 96 23 67

Vold og overgrep

Legevakt -  116 117

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00

Follo barnevernvakt - Ski

Telefon direkte: 917 19 615

Via politi: 64 85 16 00/02800

Alarmtelefon for barn og unge (nasjonal)

Telefonnummer: 116 111

Nettside: http://www.116111.no/

Viltvakt og veterinærvakt

Viltvakta

 • Ved viltpåkjørsler/kollisjon meld fra til politiet på 02800. Politiet vil kontakte viltvakta. 
 • Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor: 64 96 20 87.
 • Ting som haster etter 16.00 og fridager, ring Viltvakta 64 96 20 70.   

Veterinærvakt Follo

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest og kan nås på telefonnummer 64 96 20 88 mellom kl. 16.00 - 08.00.
NB! Vær oppmerksom på at veterinær kan være opptatt med pasienter når du ringer. Legg igjen beskjed på telefonsvarer, og veterinær ringer deg tilbake så snart som mulig.