icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Workshop Ås ungdomsskole
Workshop Ås ungdomsskole
  

Elevene ved ungdomskolene ga innspill om framtiden til Ås

Representanter fra alle klassene ved Ås og Nordbytun ungdomsskole har hatt workshops for å si hva de synes om dagens Ås, og hva de tenker om framtiden.

På bildet ser vi fra venstre ordfører Ola Nordal, Tora Skog, Jørgen Andersen, Thandobuntu Heggdal-Pupa, Gudrun Rød Botten Foss og Sara Aurora Frantzen Nestegard.

Det første spørsmålet som elevene skulle besvare, var:

- Hva har vi i Ås kommune som gjør det til et godt sted å bo?

Felles for svarene fra de to skolene var at elevene var fornøyde med at Ås er en grønn bygd, landlig og med mange turmuligheter. Skoletilbudet, inkludert kulturskolen og NMBU fikk mange stemmer. Fritidstilbudet og biblioteket ble framhevet ved Ås ungdomsskole, mens i Nordby var man også veldig fornøyd med svømmehallen.

- Er det noe du savner i Ås?

Her svarte elevene ved Ås at de savnet en bedre svømmehall og flerbrukshall, utvidet bussstilbud og flere sykkelstier/gangfelt og bedre skoleveier. Utesteder for ungdom ble også nevnt, samt flere parker og møteplasser ute uten kjøpeplikt, og som har tak.

De fra Nordbytun hadde sammenfallende syn på trafikale forhold.De etterlyste også bedre idrettsforhold med varmekabler under kunstgress og et badeland. Varmmat på skolen, eller i det minste sunnere mattilbud en dagens ble også nevnt.

I del to fikk de spørsmål om de ville bo her etter at de var blitt voksne, og i så fall hvorfor?

Ved Nordbytun mente de at avstanden til Oslo var akkuret passe stor, men ikke for nære. Mindre forurensning og flott natur, lavere boligpriser og trygge oppvekstvilkår var faktorer som ble nevnt.

Momenter som Åselevene også delte, samtidig som de nevte det flerkulturelle miljøet som NMBU bidrar til. En passe stor befolkning som gjør det lettere å bli kjent med folk, var også positivt med Ås.

Så de noe som kunne tale mot å bosette seg i Ås som voksen?

Ås er ikke en by, kan bli  litt kjedelig med lite variasjon. Det kan bli langt til det meste, og det er lite med bussruter, kom det fram fra elevene ved Ås. men de hadde færre negtive punkter enn positive.

Norbytuns liste over negative aspekter var også kortere enn de positive, her var de enige med sine medelever fra Ås om at Ås ikke er så sentralt i enekelte sammenhenger. Kollektivtilbudet kunne vært bedre, og det er relativt få arbeidsplasser.

Hvor kan dere tenke dere å bo, utenom Ås?

Her nøyer vi oss med å nevne stedene, og ikke argumentene for, som ble valgt ved Norbutyn:

Ski, Bergen, Oslo, Drøbak-Frogn, Tønsberg, Eiker og USA og Sverige.

Åselevene valgte: Oslo, Vestlandet, Bergen, Stavanger, Trøndelag, Drøbak/Lofoten, Fredrikstad, Kristiansand, Drammen, København, USA med San Francisco og Los Angeles, Tyskland, Frankrike (Paris) og London.

Elevene ved Ås brukte mesteparten av fritiden sin i Ås sentrum, men de var også med på organiserte aktiviteter både i andre deler av Ås og i nabokommuner, samt en del som ligger neda lenger unna.

Ved Nordbytun var det en ganske jevn fordeling mellom aktiviteter elevene holdt på med i nærmiljøet, og eller i Ås. De dro også utover kommunegrensene for å være med på enkelte aktiviteter.

Elevene fikk også tre spørsmål om lokaldemokratisk kunnskap; har du vært på rådhuset i Ås, kjenner du en politiker og har du noen gang vært på et politisk møte?

De fleste fra Nordby hadde vært på rådhuset, litt over halvparten kjente en politiker og mindretallet hadde vært tilstede ved et politisk møte.

Åselevene hadde alle vært på rådhuset, nesten alle kjente en politiker og rundt en tredjedel hadde vært på et politisk møte.

Det siste punktet var kanskje det mest spennedne, ville elevene at Ås kommune sulee slå seg sammen med en eller flere andre, eller ville de at Ås skulle bestå alene?

Flertallet av Åselevene ville at Ås skulle bestå alene. Frogn og Ski var de mest populære kandidatene dersom man skulle slå seg sammen, mens Enebakk fikk ingen stemmer.

Her skilte Norbytun seg klart ut med flertall for sammenslåing, og de hadde Oppegård, Ski og Frogn som favoritter. Vestby fikk en stemme, mens her fikk Enebakk to stemmer.

Så får vi se hva politikerne i Ås får ut av disse to workshopene. Elevene var svært engasjerte, og vi har bare tatt med en brøkdel av alle innspillene de kom med.

 

 

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her