icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Måling av vannkvalitet
  

Elever fra Ås videregående har målt drikkevannkvaliteten i kommunen

For å gjøre realfagsundervisningen i videregående mer motiverende, samarbeider noen skoler med bedrifter og andre instanser i kommunen. Ås kommune har derfor engasjert elever til å måle drikkevannkvaliteten til innbyggerne.

Noen skoler deltar i det som heter Lektor2. Det er et samarbeid mellom skolene og næringslivet for å gjøre undervisningen mer realistisk og motiverende for skoleelevene. Kommunaltekniskavdeling i Ås kommune engasjerte derfor elevene for å måle drikkevannskvaliteten i kommunen.

Det er tre førsteklasser som har vært involvert. De som har teknologi- og forskingslære og to som har kjemi som hovedområde.

Den første klassen skulle måle fire ulike verdier til drikkevannet.

Ph-verdien måler surhetsgraden på vannet. Resultatet viste at verdiene lå innenfor drikkevannsforskriften.

Ledningsevnen måler vannets evne til å måle elektrisitet. Her viste prøvene verdier som er innenfor grensene.

Turbiditet er en indikator på hvor gjennomsiktig vannet er, altså hvor mange partikler det er i vannet. Her var det vanskelig med skolens utstyr å få nøyaktige målinger. Alle målingene lå innenfor kravene.

Bakterieinnholdet i vannet ble også målt. Her var det også noen utfordinger med måleutstyret, men elevene fant et målepunkt som de mente kunne undersøkes næremere. (Se rød prikk på kartskissen under.) Ellers var prøvene fine.

Kart ledningsnett vannmålinger

De to kjemiklassene skulle måle vannets evne til å nøytralisere sterke syrer. Her er en oppsummering fra elevene av prosjektet.

Ås kommune har gitt kjemi 1-gruppen i oppgave å måle alkalinitet i drikkevann i Ås. Drikkevannet i kommunen kommer fra fra Gjersjøen og renses ved Oppegård vannverk. 

Målingen foregikk på råvann og renset vann direkte fra vannverket og på ulike steder i ledningsnettet.  Alkaliniteten ble målt ved titrering av vannprøvene.

Alkalinitet er vannets evne til å nøytralisere sterke syrer. Vannets alkalinitet avhenger av dets innhold av basiske negative ioner. Hvis vannet ikke klarer å nøytralisere sterke syrer, blir vannet surt. Surt vann kan få vannrørene til å korrodere. Dette sliter på vannrørene slik at det lettere blir hull i dem. I tillegg fører surt vann til utløsning av tungmetaller, som har negativ effekt på helsen. Alkaliteten i drikkevann bør, ifølge Folkehelseinstituttet, ligge på mellom 0,6 og 1 mmol/L.

Kjemigruppens målinger viser at alkaliniteten i vann I Ås kommune ligger innenfor det anbefalte området, og at det ikke er noen forskjell i alkalinitet i vannprøver tatt på vannverket og vann hentet fra ulike steder i Ås kommune.

Elever måler vannkvalitet

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her