icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde
  

Endring av R-286 detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - Høring

Det varsles om endring av R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbo. Forslagsstiller er Statens vegvesen. 

Frist for innsendelse av merknader er 04.02.2021.

Statens vegvesen har nå påbegynt arbeidet med detaljprosjektering av detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro. I forbindelse med dette arbeidet ønsker Statens vegvesen å foreta mindre justeringer av gjeldende plan.

Søknaden handler om ny grøfting på gnr/bnr 100/1 og justering av inneklemt landbruksjord til annen veggrunn på gnr/bnr 62/4, samt flytting av driftsveg på samme eiendom, justeringen er innenfor hovedrammene i dagens plan. Søknaden innebærer en utvidelse av planområde på 1,26 daa for å få plass til midlertidig anleggsområde på Riis. Deler av omsøkt endring innbefatter også en endring av R- 319 detaljreguleringsplan gang og sykkelvei fra Esso til Holstad 04.09.2019.

Merkander til endringen:

Statens vegvesen ber de som har merknader til endringsforslaget om å sende de innen 04.02.21. Merknader sendes til: Statens vegvesen/ Tone M Sørensen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk brev med detaljregulering for E18 Retvet- Vinterbro, Ås kommune.

Vedlegg:

- Redegjørelse
- Tegningshefte
- Kart gnr. 62 bnr. 4
- Kart gnr. 101 bnr. 1

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her