icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

Endring av R-291 områderegulering for Dyster Eldor 2 – Høring

Det varsles om endring av R-291 Områderegulering for Dyster Eldor 2. Forslagsstiller er Ås kommune.

Frist for innsendelse av merknader er 20.11.2020.

Formålet er å fastsette fire nye rekkefølgebestemmelser på infrastrukturtiltak utenfor planområdet. Ås kommune mener samlet utbygging av Dyster Eldor 2 nødvendiggjør utbedring av infrastruktur utenfor planområdet.

Forslag til nye rekkefølgebestemmelser er:

  • «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal omlegging av krysset Hogstvetveien og fv. 152 være sikret opparbeidet.»
  • «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal utbedring av veitrasé med tilhørende bussløsning mellom kryssene fv. 152 og Langbakken, og fv. 152 og Hogstvetveien være sikret opparbeidet.»
  • «Før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse skal oppgradering av eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau langs Hogstvetveien på strekningen mellom Grunnfjellsveien og Ås videregående skole være sikret opparbeidet.»
  • «Før det gis brukstillatelse for boligbebyggelse skal innsnevring av T-krysset Hogstvetveien og Grunnfjellsveien være opparbeidet.»

Nye rekkefølgebestemmelser vil være juridisk bindende for byggetiltak i området, og sikrer at utbygger(e) på Dyster Eldor yter et forholdsmessig bidrag til tiltakene. 

Kun reguleringsbestemmelser foreslås endret.

Øvrige vedtaksdokumenter til områdereguleringen finner du her:

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-06-2017.350480.MD1I431397o402d.pts.html

Innspill til saken:

Merknader til den endringen merkes med vår referanse i saken «20/03274», og kan sendes som epost til post@as.kommune.no eller per post til Ås kommune v/ Enhet for plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Frist for innsendelse av merknader er 20.11.2020.

Vedlegg

1. Redegjørelse, datert 05.11.2020
2. Reguleringsbestemmelser, endret 05.11.2020

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her