Follo Ren logo
Follo Ren logo
  

Endringer på returpunktene

Det vil bli en del endringer på returpunktene i tiden fremover.

Innsamling av plast og papp/papir vil bli sentralisert til åtte større returpunkter i våre fem eierkommuner i tillegg til våre tre gjenvinningsstasjoner. Oppdatert informasjon om alle returpunktene finner du på våre nettsider.

Papp- og papircontainere
Husholdningene har fått egne papirbeholdere hjemme og behovet for å samle inn papp og papir på returpunktene har blitt redusert. De fleste store containerne vil derfor bli fjernet, men det vil fremdeles være mulig å levere papp og papir gratis på våre tre gjenvinningsstasjoner samt på åtte større returpunkter i kommunene.

Plastemballasje
Innsamling av plastemballasje i store containere på returpunktene sentraliseres også til noen få steder per kommune. Våre tre gjenvinningsstasjoner tar også i mot plastemballasje gratis.Årsakene til endringene er at nye innsamlingskontrakter starter våren 2014, der færre opplastningssteder inngår.

Vår erfaring fra tidligere ordning med innsamling av plastemballasje er følgende:

 • Lite volum på hvert punkt
 • Dårlig sortert plast med mye matrester (der noen ødelegger for de mange som gjør en god jobb)
 • Mye feilsortering med hardplast o.l.,
 • Mye næringsavfall og store mengder restavfall.

Resultatene totalt har vært dårlige både med tanke på økonomi og miljøgevinster. Ved levering til gjenvinningsstasjonene vil man få god veiledning på hvilke plasttyper man kan gjenvinne og hva som da inngår i kretsløpet.

På sikt vil Follo Ren bygge et sentralsorteringsanlegg som automatisk tar ut de plastsortene som kan materialgjenvinnes fra restavfallet.

Forsøpling og problemer på returpunktene

Det har også vært mange problemer på returpunktene over lang tid. Dette gjelder generell forsøpling på og rundt returpunktene for både papir og plast. Vi vil nå prioritere vedlikehold og rydding på de store returpunktene som fortsatt skal bestå.

Eksempler på problemer på returpunktene:

 • Avfallsberg av alt fra møbler, hvitevarer og svarte sekker med restavfall, der noen bruker returpunktet som sin avfallsplass.
 • Støy ved tømming av containere eller ved bruk på alle døgnets tider.
 • Fulle containere på grunn av tilfeldig store mengder fra næringsvirksomhet.
 • Stygge containere med rust, graffiti, osv. som tiltrekker avfallsdumping.

Innsamling av plast og papp/papir sentraliseres til disse stedene:

Oppegård kommune:

 • Skiveien/Bekkeliveien
 • Greverud (kun plastinnsamling)
 • Oppegård gjenvinningsstasjon

Ski kommune:

 • Vestveien P-plass, Vestveien 2
 • Bølstad gjenvinningsstasjon

Ås kommune:

 • Idrettsveien P-plass, Idrettsveien 3
 • Vinterbro Senter P-plass
 • Bølstad gjenvinningsstasjon

Frogn kommune:

 • Drøbak City P-plass, Holterveien 3
 • Bankløkka, Kirkegata 10
 • Teigen gjenvinningsstasjon

Nesodden kommune:

 • Skoklefall P-plass v/Tangenveien 292
 • Teigen gjenvinningsstasjon