erikjohansen
  

Erik Johansen bygget stenges

Hovedvernombudet har stengt Erik Johansen bygget. Økonomiavdelingen, PPS og øvrige kommunale kontorer har begrenset tilgjengelighet som følge av dette.

All henvendelse til økonomiavdelingen må inntil videre foregå per e-post, bruk en av disse tre:

Regnskap: regnskap@as.kommune.no 
Fakturering: fakturering@as.kommune.no

Øvrige henvendelser må gå via servicetorget, telefon 64 96 20 00, eller til servicetoget@as.kommune.no.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, og kommer tilbake med mer informasjon når alt er i normal drift igjen.