icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Felles informasjon for barnehagene
Håndbok for tilsyn barnehage

Håndbok for tilsyn med kommunale og private barnehager

Barnehagemyndigheten i Ås kommune har utarbeidet en håndbok for tilsyn med alle kommunens barnehager.

Publisert: 03. april 2020
Hovedopptak barnehage, barn som leker

Informasjon om samordnet barnehageopptak

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass og om hovedopptaket.
In English

Publisert: 09. februar 2017
alender

Barnehage- og skolerute for kommende skoleår 2021/2022

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok den 20.01.2021 skolerute for kommende skoleår 2021/2022.

Publisert: 21. november 2018
Ås kommune logo

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbud

Barn som har særlig behov for det har rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud.

Publisert: 04. juli 2018
Aas_kommunevaapen_uten_tekst_2016_CMYK_200x240

Informasjon vedrørende endring i maksprisen på en barnehageplass fra 01.01.2021

Fra 1. januar 2021 blir det endring i maksprisen for barnehageplass.

Publisert: 20. november 2020
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Publisert: 19. november 2020
Aas_kommunevaapen_uten_tekst_2016_CMYK_200x240

Informasjon vedrørende endring i vedtektene for de kommunale barnehagene fra 01.08.2020

Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok 22.01.2020 å endre §12 punkt 5 i Vedtekter for kommunale barnehager i Ås. 

Publisert: 04. februar 2020
Ås kommune logo

Informasjon angående kommunal barnehageplass

Hovedopptak, overflytting mellom barnehager og oppsigelse

Ås kommune viser til endringer i vedtekter for kommunale barnehager.

Publisert: 13. mars 2019
Aas_kommunevaapen_uten_tekst_2016_CMYK_200x240

Mulighet for 50 % plass i kommunale barnehager

Fra 01.01.2020 kan det i tillegg til 100 % plass, også søkes om 50 % plass i alle kommunale barnehager.

Publisert: 05. november 2019
Rustad og Kroer skolekrets

Informasjon om endring av Kroer og Rustad skolekrets

Skoletilhørighet for elever bosatt på Bjørnebekk

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 17.06.2020, i K-sak 47/20 Endring av skolekretsgrenser – endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud. Fra og med 01.08.2020 er Rustad skole nærskolen til elever bosatt på Bjørnebekk.

Publisert: 17. juni 2020

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal søke kommunen om kompensasjon for tap av inntekt i den perioden barnehagen må holde stengt.

Publisert: 24. april 2020
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overganger

Fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole

Målet med planen er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.
I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

Publisert: 29. januar 2018
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Søke, endre eller si opp plass i barnehage / SFO. Endre personopplysninger.

Oppvekstportalen for barnehage og skole/ SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Flygeblad felles fokus illustrasjonsbilde

Barn av 100 språk - barnas stemmer i Ås

Gjennom en felles prosjekttittel ønsker vi å skape et felles fokus for det prosjekterende arbeidet på tvers av de kommunale barnehagene i Ås.

Publisert: 10. mai 2019
sommerfugl

Lærende fremtid - morgendagens samfunn

Ås kommunes kommunale barnehager inviterer til to inspirasjonsdager, der teori og praksis skal synliggjøres ut i fra inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien.

Publisert: 23. oktober 2018
studiebesøk barnehage

Studiebesøk i en kommunal barnehage

Ås kommune tar etter forespørsel i mot studiebesøk fra barnehager eller personer tilknyttet barnehagefeltet.

Publisert: 11. juli 2018
Fotografi av termometer

Sykt barn - hva gjør du?

I informasjonsbrosjyren, som du kan laste ned på neste side, finner du retningslinjer for hva du bør gjøre dersom barnet blir sykt.

Publisert: 28. august 2015