Rustad skole 2019
Foto: Ivar Ola Opheim
Nordøstlig side
Nordøstlig side
Atrium
Atrium
Ankomst Rustad skole
Ankomst Rustad skole
Oversikt skoletomt Plus ark.
Oversikt skoletomt Plus ark.
Landskapsplan Rustad skole
Landskapsplan Rustaf skole
Nordøstlig side
Nordøstlig side
Atrium
Atrium
Ankomst Rustad skole
Ankomst Rustad skole
Oversikt skoletomt Plus ark.
Oversikt skoletomt Plus ark.
Landskapsplan Rustad skole
Landskapsplan Rustaf skole
  

Ferdigstilte prosjekter

Rustad skole - Åpnet til skolestart 2019

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HOK HTM FS KS
Mulighetsstudie 3 parallell 15.05.2014        
Kapasitetsutvidelse Rustadtunet   19.08.2015   20.08.2015 02.09.2015
Utbygging Rustad 4 parallell   04.11.2015  

05.11.2015

18.11.2015

22.10.2014

18.11.2015

Uttalelse økonomisk ramme 12.11.2015        
Detaljreguleringsplan til ettersyn     31.03.2016   20.04.2016
Godkjenning av forprosjekt 04.05.2016     11.05.2016 25.05.2016
Flerbrukshall med tribune 17.08.2016     24.08.2016 07.09.2016
Detaljreguleringsplan     21.09.2016   12.10.2016
Flerbrukshall med tribune 2 05.10.2016     12.10.2016 12.10.2016
Valg av utenomhusplan (alt. 2) 16.11.2016     23.11.2016 23.11.2016
Klage på reguleringsplan R-297     19.01.2017   01.02.2017
Rammetilatelse innvilget     16.02.2017    
Kontrahering entreprenør 03.05.2017        
Materialvalg på uteområdene 31.10.2018       21.11.2018

 

Link til Modulskolen på Ås stadion

 

Handlingsprogram med økonomiplan:   Skolebehovsanalyse og norm for ute- og oppholdsareal:
Handlingsprogram 2019-2022    
Handlingsprogram 2018-2021   Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 - 2030
Handlingsprogram 2017-2020   (Skolebehovsplan Ås nord. Høringssak)
Handlingsprogram 2016-2019   Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. K-sak 7/16
Handlingsprogram 2015-2018