icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Aktuelt   ›   Flyttemelding
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Nylig flyttet til Ås kommune – har du husket å melde flytting?

Har du flyttet innenlands skal du melde flytting innen 8 dager. Link til elektronisk melding om flytting finner du her.
Personer som er bosatt i Norge, betaler som regel skatt av personinntekt i den kommunen det er registrert at de bor per 1. november året før det året man betaler skatt for. Bosted per 1. november 2012 avgjør hvilken kommune man skal skatte til for inntektsåret 2013.
(Jamfør skattelovens § 3-1 (2).)
Dette betyr at melder du flytting 31. oktober 2012 fra Oslo til Ås, betaler du skatt til Ås for inntekståret 2013. Melder du flytting fra Oslo til Ås 2. november, skatter du fortsatt til Oslo hele 2013.
Dette kan gi store utslag for Ås kommunens økonomi, særlig sett i lys av at kommunen er en vekstkommune med mange nyinnflyttede.
 
Er du nyinnflyttet?
Meld derfor flytting nå og du bidrar til mer ressurser til gode formål i lokalmiljøet som barnehager, skole og omsorg.
 
Kjenner du noen som er nyinnflyttet?
Tips vedkommende om at det er viktig for lokalsamfunnet at de melder flytting innen 1. november.

Reglene er i utgangspunktet sammenfallende for bosted etter skatteloven og lov om folkeregistrering. For studenter, pendlere med videre gjelder andre regler. Her er det ikke avgjørende i hvilken kommune Folkeregisteret har registrert at man er bosatt.
Har du flyttet innenlands skal du melde flytting innen 8 dager. Link til elektronisk melding om flytting finner du her.