icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Næringsliv   ›   Follo landbrukskontor
Landbrukskontoret i Skoleveien i Ås
Landbrukskontoret i Skoleveien i Ås
  

Follo landbrukskontor

Kontaktinformasjon

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside som du finner her: www.follolandbruk.no

Besøksadresse: Skoleveien 3, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 183, 1431 Ås
Telefon: 64 96 20 87
follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Viltvakttelefon: 64 96 20 70
Veterinærvakt : 64 94 00 40

Virksomhetsinformasjon

Fra 2014 har kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngått ny avtale om felles landbrukskontor, Follo landbrukskontor. Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

Follo landbrukskontor har ansvaret for viltforvaltning i Ås