icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

Forhåndsvarsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 22.08.2019 vedtak om forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot byggetiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen, fram til nye planer for områdene er vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 22.08.2019 vedtak om forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot byggetiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen, fram til nye planer for områdene er vedtatt.

Forbudsforslaget gjelder følgende tiltak:

  • Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  • Oppføring av nye frittliggende boligbygg
  • Oppføring av frittliggende garasje og uthus
  • Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg
  • Vesentlig endring av bygg
  • Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
  • Bruksendring fra bolig til næringsbygg
  • Riving av boligbygg
  • Vesentlige terrenginngrep

Dersom et tiltak som nevnt over ikke vil vanskeliggjøre eller være direkte i strid med pågående planarbeid, vil kommunen ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdene. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Et eventuelt midlertidig forbud vil gjelde frem til planene er vedtatt, maksimalt 4 år.

Alle som bor innenfor de fire foreslåtte båndleggingsområdene vil motta forhåndsvarsel per e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken, samt frist for uttalelse.

Vedlegg i saken: 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her