Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Formannskapet ønsker vegvesenets forslag om E18 trasé

Trasévalget vil gi en fremtidig korridor for E18 fra Ski grense til Vinterbrokrysset.

Av formannskapets ni medlemmer var det bare Høyres og SVs gruppeledere som stemte mot forslaget fra Statens vegvesens plan for ny E18.

Saken skal nå opp i kommunestyret den 12. september, og ordfører Johan Alnes mener kommunestyret vil følge formannskapets innstilling. Møte med veidirektør Terje Moe Gustavsen ble avgjørende for saken.

- Jeg regner med at det ikke blir flere forsinkelser i denne saken som kommunestyret i Ås kan klandres for, uttaler Alnes.