icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Formannskapets innstilling til kommunestyret i sak om handlingsprogram/økonomiplan

Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013. Budsjett 2010.

Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og rådmannskontoret:

Formannskapets innstilling til kommunestyret, utskrift av møtebok fra formannskapet 25.11.09, sak 92/09.
 
Notat av 23.11.2009 "Rådmannens tilbakemelding på spørsmål fra partiene til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010" og notat av 06.11.2009 om Idrettshall.
 
Saksfremstilling i formannskapssak 92/09 med vedlegg.
 
Sakens øvrige dokumenter ligger til offentlig ettersyn på rådmannskontoret i Ås rådhus.
  
Kommunestyret behandler saken 9. desember 2009 kl. 9.00.
Sted for kommunestyrets møte vil bli kunngjort senere.