icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Næringsliv   ›   Forskning og utvikling
  

Forskning og Utvikling (FoU) i næringslivet

Ås kommune er vertskap for Campus Ås med sine mange fremragende utdannings- og forskningsmiljøer. Ås kommune ønsker å legge til rette for at næringslivet og samfunnet generelt kan utnytte de fortrinnene Campus Ås gir Follo-regionen. Fra 2019 består Campus Ås av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Nofima AS og Veterinærinstituttet.

Flere bedrifter ønskes velkommen

Innovasjonssenteret på Campus Ås omdanner forskningsresultater til kommersielle muligheter, og skaper med dette nye bedrifter med fremtidsrettede arbeidsplasser og ny kunnskap. Ås kommune har en tett dialog med Innovasjonssenteret om å tilby gunstige rammebetingelser for at nye bedrifter skal etablere seg i kommunen.

Se hvilke selskaper som er opprettet med utgangspunkt i utdanning eller forskning fra NMBU

Bruker du Campus Ås?

Vitenparken Campus Ås er et møtested hvor publikum møter det grønne fagmiljøet og kan delta på seminarer, arrangementer og utstillinger. Vitenparken er også et samlingssted for grønn næring og nyskapning og kan være en døråpner dersom din bedrift ikke allerede har faglige kontakter på Campus Ås. Ikke nøl med å ta kontakt!

Hvordan kan du øke forskning og utvikling (FoU) i din bedrift?

Det kan være krevende å øke andelen FoU. Et mangfoldig virkemiddelapparat skal imidlertid kunne gi god veiledning og økonomisk støtte til FoU i næringslivet.

  • Forskningsrådet tilbyr hjelp til å komme i gang med forskning, og gir råd knyttet til avanserte forskningsprosjekt, nettverk og senterdannelser.
  • Innovasjon Norge hjelper deg med å starte bedrift, ta virksomheten din et sted videre, utvide markedshorisonten og koble deg til viktige bedriftsnettverk og næringsklynger
  • Akershus fylkeskommune lyser ut midler til nyskaping innen næringsliv. Midlene skal bidra til økt verdiskaping og medvirke til at hovedstadsregionen blir en konkurransedyktig region i Europa.
  • European Enterprise Network Norge er verdens største EU-rådgivningsnettverk for bedrifter og  hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.
  • Oslo-regionens europakontor gir bistand til prosjektutvikling og nettverk for å delta i EU-finansierte prosjekter

Kommunen som partner i forsknings- og utviklingsprosjekter

Stadig flere prosjekter involverer offentlig forvaltning i partnerskap med utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv. Ås kommune vurderer aktivt muligheten for å delta i prosjekter. Du må derfor gjerne diskutere ideene dine med oss.