Rådhuset i vinterdrakt, med snø på trærne
Rådhuset i vinterdrakt, med snø på trærne
  

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer

Kommunestyret vedtok 20.11.2013 ny «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune». Den trådte i kraft 01.01.2014.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Kommunestyret vedtok 20.11.2013 ny «Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune».

Forskriften trådte i kraft 01.01.2014 og erstattet forskriften som ble vedtatt 23.11.2011.

De viktigste endringene er:

For eiendommer som ikke har installert vannmåler, vil stipulert forbruk øke til 4 m3 per m2 bruksareal.

Dersom vannmåler ikke leses av og/eller avlesningen ikke rapporteres til kommunen, vil stipulert forbruk også øke til 4 m3 per m2 bruksareal.

Hos abonnenter som har installert vannmåler, men som ikke avleser og/eller ikke rapporterer avlesningen til kommunen, kan kommunen velge å foreta avlesning av vannmåler for abonnentens regning (avlesningsgebyr).

Vi oppfordrer derfor de av våre abonnenter som ikke har installert vannmåler, til å gjøre dette snarest mulig. Ta kontakt med en autorisert rørlegger!

Vi oppfordrer også alle til å lese av vannmåleren og rapportere dette til kommunen snarest og senest innen 31.01.2014.

Avlesningskort ble sendt ut i midten av desember. Ta kontakt med kommunalteknisk avdeling snarest dersom du ikke har fått avlesningskort.