Ingressbilde utsnitt av reguleringsplankart kjærnesveien 13
  

Forslag til reguleringsendring av R-313 Kjærnesveien 18 med flere

Driv Arkitekter AS har på vegne av tiltakshaver utarbeidet forslag til en mindre justering av gjeldende reguleringsplan. Frist for innspill til endringen er 9. august 2021.

Driv Arkitekter bistår Kjærnesveien 18 AS som ansvarlig søker for tiltak på Kjærnesveien 18 (109/60) og 32 (109/118). 
Det varsles med dette om følgende tiltak på overnevnte eiendom: 

- Justering av formålsgrenser
- Flytting av vendehammer FA1
 
Tiltaket ble nabovarslet 22.04.2021 i sammenheng med byggesøknad som omfattet opprettelse av 3 nybygg.
 
Se vedlegg for kart og beskrivelse av tiltaket: