icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Marius Sandvik
  

Fra bedriftsetablering til lønnsom virksomhet

Skal du starte for deg selv kreves det mer enn en god forretningside. Det er kunnskap og hardt arbeid som er nøkkelen til suksess. Etablerertjenesten i Follo forstår dette og kan gi deg noen gode råd med på veien.

En vellykket bedriftsetablering er tuftet på riktige beslutninger, som igjen er tuftet på kunnskap sier Marius Sandvik. – Mange oppdager først langt ut i etableringsfasen at de vet for lite og gjør dumme valg som kunne vært unngått med riktig kunnskap og nettverk. – Etablerertjenesten kan gi nyttige råd på veien, gjennom gratis kurs og individuell veiledning, forteller Sandvik. - Tjenesten er en ressurs for både nyetablerere og for dem som har holdt på en stund.

Offentlig finansiert aktør og del av et større nav
Marius Sandvik er ansatt i Det Kongelige Selskap for Norges Vel som drifter Etablerertjenesten i Follo på oppdrag fra Follo-kommunene og Akershus fylkeskommune.

Etablerertjenesten i Follo har sitt hovedsete i Ås og er samlokalisert med Follo landbrukskontor og Akershus reiselivsråd. – En del etablerere i Follo er knyttet til landbruksnæringen og reiseliv og det er derfor praktisk å være samlokalisert med aktører innen disse bransjene, mener Sandvik.

I tillegg har tjenesten god kontakt med kunnskapsmiljøene på Campus Ås, Inkubator Ås og Eik ideverksted som også er lokalisert i umiddelbar nærhet. – Til sammen utgjør disse aktørene en solid kunnskapsbase omkring både fag og bransjer, som brukerne av Etablerertjenesten kan dra nytte av.

Etablerertjenesten samarbeider også med mange aktører rundt om i Follo, blant andre næringsrådene, sentrumsforeninger og kontorfellesskap.

Norges Vel har over 200 års erfaring med entreprenørskap og har bidratt til atskillige bedriftsetableringer nasjonalt og internasjonalt. Norges Vel har et stort nettverk av private og offentlige samarbeidspartnere som aktivt kan benyttes inn i veiledningsarbeidet til etablerertjenesten. – Vår filosofi er å gi best mulig bistand til gründeren og bruke de nettverkene og ressursene som er tilgjengelig, sier Sandvik. – Ikke minst er det ønskelig at næringslivet lokalt er på banen og hjelper gründere i gang. 

Bredt tilbud
For at etablereren skal utvikle seg til å bli en god beslutningstaker har vi utviklet en rekke ulike kurs som tar sikte på gi grunderen den rette kunnskapen til å fatte sine beslutninger ut fra. Vi arrangerer månedlige grunnkurs samt en sammenhengende temakurspakke hvert halvår. Sandvik anbefaler at man benytter seg av kursene parallelt med personlig veiledning slik man kan relatere det faglige til eget business case.  

Tanken er at tjenesten skal nå alle typer gründere. Små enkeltmannsforetak er viktige arbeidsplasser og bidrar til verdiskapning lokalt. Samtidig ønsker Akershus flere vekstbedrifter med internasjonale ambisjoner og tjenesten skal gi en ekstra tett oppfølging av bedrifter i denne kategorien.

Hvem er gründeren?
Stadig flere velger å etablere egen virksomhet. 7422 nyregistrerte foretak ble registrert i 2017 i Akershus og ca 1500 av disse i Follo. Det er mange grunner til at stadig flere velger å være herre over egen arbeidsplass, det kan være tap av arbeidsplass eller ønske om å styre egen tid. Den største grunnen er nok at vi lever i en tid hvor teknologi endevender omgivelsene og muliggjør ting i større grad en før. Men selv om teknologien gjør at et enkeltpersonsforetak kan gjøre ting som før var forbeholdt større foretak, forblir det forretningsmessige aspektet det samme. Det gjelder fortsatt å bruke hodet! Og her kan Etablerertjenesten bistå!

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her