Leder av Frisklivssentralen Charlotte Bless holder foredrag under åpningen av Frisklivssentralen på Moer
Leder av Frisklivssentralen Charlotte Bless holder foredrag under åpningen av Frisklivssentralen på Moer
  

Frisklivssentralen offisielt åpnet

Mange gode ønsker og gratulasjoner ble delt ut under åpningen av Frisklivssetnralen i Ås på Moer sykehjem i dag.

Frisklivssentralen holder til på Moer, og ved siden av finner vi Frivilligsentralen. De er nå begge en del av den nye enheten for folkehelse og frivillighet.

Geir Løchsen, rådgiver i organisasjon- og personalavdelingen, var dagens ordstyrer. Han åpnet med et originalt ønske for Frisklivssentralen.

- Målet må være å legge ned hele Frisklivssentralen! For hvis folk holder seg friske, så er det ikke grunnlag for sentralen heller, poengterte Løchsen.

Han la til at å holde seg frisk, handler mye om gener, men også om dårlige vaner. Livsstilsendringer må til.

Ordfører Johan Alnes mente at samfunnet har stor nytte av at befolkningen blir friskere.

- Dette er en del av samhandlingsreformen innen helsevesenet. Det er et stort behov for at folk endrer adferd. Det vil gi økt livskvalitet. Vi følger dette med spenning, og ønsker lykke til med åpningen.

Marit Roxrud Leinhardt er helse og sosialsjef, hun sa at dagen i dag er en milepæl.

- Vi prøver å satse på nye områder for å bedre folkehelsen, blant annet gjennom Frisklivssentralen. Innen helse har vi omorganisert, og lagd en helt ny enhet; folkehelse og frivillighet. Vi har også søkt om forskningsmidler for tre prosjekter. Dette er nybrottsarbeid, og nå skal det forskes i kommunen, ikke på kommunen.

Hun understreket at dette var nøye gjennomtenkt, og at man skulle bygge opp nysatsningen stein for stein.

Leder for den nye enheten, Bente Sperlin åpnet med å fortelle at man nå skal prøve å jobbe mer forebyggende enn i dag.

- Frisklivssentralen og Frivilligsentralen har nå kontorer ved siden av hverandre. Dette er praktisk, da vi satser på å koordinere tiltak mellom de to. Nå håper vi at de som kan henvise til oss, sender folk til oss. Ellers kan vi legge ned med en gang.

De som kan henvise er blant annet fysioterapeuter, som har egne "reseptblokker"  med henvisning til ulike behandlinger som Frisklivssentralen kan tilby. Her kan foll få tilbud om helsesamtaler, plan for oppfølging, tilpasset trening. Det siste i samarbeid med Friskis og Svettis og GG-hallen. Andre tilbud er "Bra mat", røykeslutt og mestringskurs psykisk helse.

Så var turen kommet til frisklivskoordinator Charlotte Bless.

- Vi ønsker oss deltagere, ikke brukere. Dette er et lavterskeltilbud for de som selv er motivert til å endre livsstil. Målgruppen er innbyggere i Ås over 18 år, som har, eller står i fare for, å utvikle livsstilsykdommer. Formen må være så god at man kan være med på en gåtur på 20 minutter, ellers blir det for spesialtilpasset, forklarer Charlotte.

Det blir utetrening hver torsdag som begynner i januar. I samarbeid med Den Norske Turistforeningen skal de også arrangere ukentlige turer.

Så var det tid for en pause, og etter pausen holdt Camilla M. Ihlebæk, professor ved UMB, et foredrag om "Frisklivssentralen - en arena for forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid". Det fikk dessverre ikke vi med oss, men det er et spennende tilbud befolkningen i Ås nå har fått.