icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Gebyrer byggesak
  

Byggesaksgebyrer for 2021

Ås kommune


Gebyrregulativ for behandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningslovens  § 33-1 for år 2021
Vedtatt av Ås kommunestyre 10.12.20.

Last ned utskriftsvennlig versjon her

 

Generelt

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven og gebyrforskrift av 23.02.12. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2021.

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940, med unntak for tiltak som ikke har bebygd areal, der nyttes bebygd areal (BYA).

 

Betalingsbetingelser:

  1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger.

  1. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.
  1. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.600.000 per tiltak.

 

Last ned byggesaksgebyr 2021(pdf).

Last ned gebyrregulativ etter matrikkelloven 2021 (pdf)