icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Geodata, kart og oppmåling

Adresser, veinavn, husnummer og bolignummer

Kommunen er adressemyndighet og tildeler veiadresser i kommunen. Her kan du lese mer om adressering, veinavn, husnummer, bolignummer og adressetillegsnavn. 

 

Publisert: 12. februar 2020

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer (matrikkelenheter) enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Publisert: 19. februar 2020

Deling av eiendom

Informasjon om deling av eiendom. 

Publisert: 12. februar 2020

Klarlegging av eksisterende grense (grensepåvisning)

En grensepåvisning eller klarlegging av eksisterende grense utføres når det er behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt, eller der grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er blitt borte. En grensepåvisning/klarlegging gjennomføres ved en oppmålingsforretning etter reglene i matrikkelloven og matrikkelforskriften.

Publisert: 19. februar 2020

Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer som oppfyller gitte vilkår.

Publisert: 12. februar 2020

Realsameie

Et realsameie er et fellesareal som eies av omkringliggende eiendommer. Dette er ofte en bedre løsning enn et ordinært sameie, da eierskapet til sameiet følger en eiendom og ikke person.

Publisert: 19. februar 2020

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre.

Publisert: 19. februar 2020

Seksjonering og reseksjonering

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Publisert: 19. februar 2020