icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Gifte seg i Ås kommune
vigsel[1]
  

Gifte seg i Ås kommune

1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten fra domstolene. Det betyr at borgerlige vielser i Ås gjennomføres av kommunen. Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge kan vies i Ås kommune.

Før dere kan gifte dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Søknad om prøving av ekteskap gjøres digitalt hos Skatteetaten her: https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/

Behandlingstiden kan være inntil tre uker, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være oppdaterte.

I tillegg må dere fylle ut hver deres egenerklæring, og forloverne må fylle ut forlovererklæring. Ved navneendring, må det fylles ut en melding om endring av navn via Skatteetatens nettsider      .         

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter om dere kan gifte dere. Prøvingsattesten må dere videresende fra Altinn til Ås kommune i e-post til post@as.kommune.no Mottas prøvingsattest på papir, leveres den på servicetorget på Rådhuset i Skoleveien 1 eller sendes til: Ås kommune, pb. 195, 1431 Ås.  

Søknadsskjema om borgerlig vielse i Ås kommune (lenkes) (W.doc og pdf) fylles ut og sendes til kommunen når dere har bestemt datoen og tidspunktet dere ønsker å gifte dere. Frist for innsending er 14 dager før vielsen. Endelig bekreftelse på vielsestidspunkt sendes dere når kommunen mottar prøvingsattesten.

Tid og sted for vielser

Vielsen foretas normalt i Lille sal og Lille salong i Ås kulturhus. Dersom brudeparet ønsker å ha vielsen i et annet lokale eller utendørs, må dette avtales med og godkjennes av vigsler i god tid på forhånd.

I 2020 og 2021 gjennomføres vielser én fredag i måneden mellom kl. 10 og 15. bortsett fra i juli måned.   

Følgende dager og tidsrom er satt av:

2020:

 • Fredag 23. oktober kl.10-15
 • Fredag 20. november kl.10-15
 • Fredag 11. desember kl.10-15

2021:

 • Fredag 22. januar kl.10-15
 • Fredag 12. februar kl.10-15
 • Fredag 19. mars kl.10-15
 • Fredag 23. april kl.10-15
 • Fredag 28. mai kl.10-15
 • Fredag 18. juni kl.10-15
 • Fredag 27. august kl.10-15
 • Fredag 24. september kl.10-15
 • Fredag 22. oktober kl.10-15
 • Fredag 19. november kl.10-15
 • Fredag 10. desember kl.10-15

På vielsesdagen skjer følgende

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.

Paret må fremvise gyldig prøvingsattest og gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Dersom seremonien ønskes på engelsk, avtales dette på forhånd. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Ordfører eller varaordfører vil være den som utfører seremonien. Borgerlig vigselsformular benyttes slik det er fastsatt i forskrift.
 
Det er satt av 15 minutter til seremonien. Ønsker dere musikk eller annet kunstnerisk innslag under vielsen, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.

Praktiske opplysninger

Om du har endret navn og f.eks. skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Pass kan bestilles hos politiet

Søknadsskjema til kommunen

Søknadskjema om borgerlig vielse i Ås kommune sendes kommunen senest innen 14 dager før vielsen.

Her kan du laste ned søknadskjema for vielse i Ås kommune. (DOC) (PDF)

Lover, forskrifter og reglement

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Borgerlig vigselsformular

Reglementet for vigsler i Ås kommune vedtatt av kommunestyret 13.12.2017.

Henvendelser om borgerlig vigsel sendes til post@as.kommune.no , eller på telefon 64 96 20 00.