WP_20151202_001
  

Gravearbeider i sentrum

Denne uken begynner oppgradering av veilysnettet i sentrum

Denne uken starter vi arbeidet med å oppgradere infrastruktur for veilys i Ås sentrum.

Vi skal legge nye kabler, sette opp nye stolper og bytte ut armaturer. Dette fordi dagens anlegg er så gammelt at det rett og slett ikke tåler påkjenninger og vi får ukentlige feil som må opprettes i dette området. Dette tar mye tid og i et område der så mye folk ferdes er det viktig med kontinuerlig lys når det er som mørkest.

Dette vil medføre noen ubehageligheter for publikum i form av stengte parkeringsplasser og mindre fremkommelighet i perioder. Vi beklager dette men sluttproduktet vil gi et mye bedre opplyst sentrum.

Henvendelser kan rettes til postmottaket på post@as.kommune.no eller til servicetorget på 64962000.