icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering   ›   Gravemelding
  

Gravemelding

Ås kommune har avtale med Geomatikk AS om samordnet gravemeldingstjeneste

Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for trafikantene, samt uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene i denne instruksen er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølging av at reglene blir fulgt, er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i Vegloven. Ved graving i kommunal grunn utenom vei og i privat grunn nær kommunale installasjoner gjelder privatrettslige regler, herunder Avtaleloven.

Vegloven gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen infrastruktur.

Du som bruker denne tjenesten kan henvende deg til telefon 09146 eller ved å sende en e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.

For entreprenører og andre proffbrukere vil vi anbefale å bruke kundeportalen til Geomatikk AS. Gå inn på www.gravemelding.no, og send inn din registrering.

Geomatikk AS vil utføre følgende tjenester i Ås kommune:

  • Felles gravemeldingsmottak som tar i mot og besvarer henvendelser i forbindelse med gravearbeider.
  • Felles påvisning av kabler i forbindelse med gravearbeider.
  • Klargjøre for godkjenning av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og ferdigmelding etter graving på kommunal grunn.

Denne informasjonen finner du i utskriftsvennlig format HER.

 

 

Informasjon om gravemeldingstjeneste

Graveinstruks for Ås kommune

Innvilgede gravesøknader