Statskraft logo
Statskraft logo
  

Graving til fjernvarmerør

Nå starter vi gravingen i Brekkeveien fra nr. 10 og til krysset Brekkeveien  – Tunveien, derfra inn til Tunveien 9.

For å få en mer miljøvennlig oppvarming med fjernvarme i Ås må vi grave grøfter for varmerørene.

Mens gravearbeidene pågår må det påregnes noe begrenset fremkommelighet. Midlertidige adkomster eller kjørebroer vil bli lagt ut fra sideveier og utkjørsler ved behov. Alle veier og områder som berøres av gravearbeidene vil føres tilbake til den opprinnelige stand.

Vi beklager de ulemper dette får for beboerne langs veien. Gravearbeidet vil pågå:

Uke 14 – 22. Arbeidene pågår normalt i vanlig arbeidstid fra ca. kl. 07.00-17.00

Alle planlagte graveaktiviteter er godkjent av Ås kommune. Har du spørsmål om praktiske forhold vedrørende arbeidene ta kontakt med Statkraft Varme AS v/ prosjektleder Tormod Gevelt på telefon 906 80 641, e-post tormod.gevelt@statkraft.com eller vår graveentreprenør Park & Anlegg AS v/Rune Sundås på telefon 99587275.

For andre henvendelser ta kontakt med byggherre / kundeservice på telefon 02450.