icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Velkommen til skolestart i Ås kommune!

Skolestart i Ås kommune skoleåret 2021/2022

Ås kommune ønsker alle elever, foresatte og ansatte velkommen til et nytt skoleår! Første skoledag er onsdag 18. august. Her kan du lese om oppmøtetid for de ulike skolene og trinnene.

Publisert: 16. august 2021
Grunnskolen i Ås

Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen

Den 26.05.2021 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur felles forskrift om ordensregler og regler for bruk av IKT. 

Publisert: 13. juni 2021
alender

Barnehage- og skolerute for kommende skoleår 2021/2022

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur vedtok den 20.01.2021 skolerute for kommende skoleår 2021/2022.

Publisert: 21. november 2018
klokke i klassrom

Skolenes start- og sluttidspunkter skoleåret 2021-2022

Her finner du en oversikt over når elevene i Ås begynner og slutter på skolen hver dag. Skolene og de forskjellige trinnene har ulike start- og sluttidspunkter.
Skoleruta finner du her.

Publisert: 23. mai 2019
Illustrasjon som viser to barn på vei til skolen.

Er du foresatt til et barn født i 2015?

Velkommen til Ås- skolen!

Barn som er født i 2015 skal meldes inn på den skolen de etter adresse sogner til.

Publisert: 01. desember 2020
Læringsbrett

Ofte stilte spørmål om læringsbrett

Ås kommune har tatt i bruk iPad som læringsbrett ved alle barneskolene, samt ved Nordbytun ungdomsskole. Her vil du finne svar på spørsmål som kommunen har fått fra elever, foresatte og ansatte ved skolene.

Spørsmål og svar

SFO

Foreldrebetaling i SFO

Her finner du SFO- priser for kommende skoleår 2021/2022, informasjon om redusert betaling og kommunens saksgang ved manglende betaling.

Publisert: 08. juli 2020
Rustad og Kroer skolekrets

Informasjon om endring av Kroer og Rustad skolekrets

Skoletilhørighet for elever bosatt på Bjørnebekk

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 17.06.2020, i K-sak 47/20 Endring av skolekretsgrenser – endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud. Fra og med 01.08.2020 er Rustad skole nærskolen til elever bosatt på Bjørnebekk.

Publisert: 17. juni 2020
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overganger

Fra barnehage til skole/SFO og fra barneskole til ungdomsskole

Målet med planen er å styrke samarbeidet mellom enhetene, gi hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.
I planen finnes overgangsprosedyrer for overgangen mellom barnehage og skole/SFO, og mellom barneskole og ungdomsskole.

Publisert: 29. januar 2018
buss

Søk om skoleskyss

Alle foresatte som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn må søke om dette.

Publisert: 12. juni 2018
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Søke, endre eller si opp plass i barnehage / SFO. Endre personopplysninger.

Oppvekstportalen for barnehage og skole/ SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Nye Rustad skole

Utvidelse av Rustad skolekrets

Plansone Åsgård B innlemmes i Rustad skolekrets fra august 2019

Ås kommune viser til vedtak i kommunestyret den 21.06.2017, i sak Skolebehovsanalyse Ås sentrum.

Publisert: 21. mars 2019
SFO

Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås

og lokale årsplaner for den enkelte SFO

Med bakgrunn i prosjektet «Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen i Ås», har Ås kommune utarbeidet en felles kommunal rammeplan for skolefritidsordningen. På bakgrunn av denne er det også utarbeidet lokale årsplaner for den enkelte SFO.

Publisert: 15. august 2017

Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune

Kommunestyret vedtok 21. juni 2017 forskrift om skoletilhørighet.
Den 21.10.2020 ble forskriften revidert.

Publisert: 11. mars 2014
smartklokke

Informasjon om bruk av smartklokker/ mobilklokker

Ås kommune ønsker å informere om hvilke etiske og juridiske problemstillinger bruk av smartklokker/mobilklokker kan åpne opp for.

Publisert: 28. mars 2017

Felles visjon for grunnskolen i Ås

Publisert: 21. juni 2013

Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen

Den 26.02.2014 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen i Ås. 

In English

Publisert: 13. mai 2014

Barns sykdom og helse

Publisert: 25. juni 2015