2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Mange hadde møtt fram til nedleggelsen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Lokket på grunnsteinen fjernes for å kunne legge ned minner fra denne dagen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Bjørn Leivestad, leder plan- og byggekomiteen holder tale.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Grunnsteinen settes på plass.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
En representant fra elevrådet legger ned minner i grunnsteinen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Ordfører Ola Nordal har nettopp lagt en nål med kommunevåpenet ned i grunnsteinen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Elevrådsrepresentanter, FAU, rektor ved Solberg skole og ordfører Ola Nordal.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Kake, brus og kaffe smakte godt etter seremonien.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Mange hadde møtt fram til nedleggelsen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Lokket på grunnsteinen fjernes for å kunne legge ned minner fra denne dagen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Bjørn Leivestad, leder plan- og byggekomiteen holder tale.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Grunnsteinen settes på plass.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
En representant fra elevrådet legger ned minner i grunnsteinen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Ordfører Ola Nordal har nettopp lagt en nål med kommunevåpenet ned i grunnsteinen.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Elevrådsrepresentanter, FAU, rektor ved Solberg skole og ordfører Ola Nordal.
2016-11-09 Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole
Kake, brus og kaffe smakte godt etter seremonien.
  

Grunnsteinnedleggelse nye Solberg skole

Mange gjester overvar nedleggelsen av grunnsteinen til nye Solberg skole i dag, onsdag 9.november.

Ordfører, rådmann, etatsjefer, representanter fra Solberg skole, arkitektfirmaet som har tegnet skolen, entreprenøren med flere var tilstede da grunnsteinen skulle leges ned i dag.

Ordfører Ola Nordal fikk æren av å legge ned grunnsteinen. I grunnsteinen ble det lagt ned blant annet flere aviser fra i dag og en del andre minner som i framtiden vil vise hva som skjedde i Ås akkurat denne dagen.

Leder i plan- og byggekomiteen Bjørn Leivestad innledet med noen ord om prosessen som har ledet til at det ble vedtatt å bygge en helt ny skole.

- Administrasjonen arbeidet med rehabiliteringsprosjektet gjennom høsten og vinteren 2012-13, men da saken ble forelagt Plankomiteen i mai 2013 endte komiteen med å foreslå heller å bygge en ny skole, og rive den gamle, fortalte Leivestad.

19.mars 2014 vedtok kommunestyret å bygge ny skole på Solberg med to klasserekker, men forberedt på utvidelse til 3 eller 4 klasserekker, eller paraleller. 27.mai samme år vedtok kommunestyret å bygge flerbrukshall med spilleflate 23x44 meter.

- Da var alle nødvendige kort lagt, og det var klart for å gå ut med konkurransegrunnlaget. Fem prekvalifiserte arkitektfirmaer detlok i konkurransen, og L2 Arkitekter AS ble vinnerne og har tegnet bygget. AF Gruppen Østfold er nå i ferd med å bygge skolen. Uteområdet er planlagt av Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Rådgivere er Mulitconsult AS, Fredrikstad, avsluttet Leivestad, og ga ordet til ordfører Ola Nordal.

Kjære skole-elever, lærere, andre ansatte, foreldre, og alle dere andre i Solberg skolekrets! Det er en stor glede å være her i dag, og legge ned grunnsteinen til det som skal bli ny Solberg skole. Skolene er noe av det aller viktigste Ås kommune driver med. Det er derfor en stor glede at vi nå etter flere år med planlegging legger ned grunnsteinen til ny Solberg skole i dag.

Ås kommune har et felles mål for barnehager og skoler.

Dette målet er: Synlig læring og utvikling for alle barn og unge.

Det er mange ting som må være på plass for at alle barna skal oppnå synlig læring og utvikling. Vi må ha dyktige, kvalifiserte ansatte, vi må ha et godt samarbeid med foreldrene, vi må ha motiverte barn, og vi må ha bygninger som gjør at barna finner plass, ro og inspirasjon til å lære. Nå har dere det alt for fullt. Skolen ble bygd i 1978, med plass til en klasserekke og ca 160 elever.  For fem år siden var det 150 elever på Solberg. Nå er dere ca 200 elever. Om 5 år venter vi at det er over 300 elever.

Dere har hatt det veldig fullt på skolen de siste par årene. I elevundersøkelsen har det kommet fram at elevene opplever dårlig arbeidsro, og det kan sikkert forklares med at dere har det for trangt. Jeg synes dere har vært ganske tålmodige, og veldig dyktige til å utnytte hvert et rom på skolen. Tusen takk for det.

Nå er dere inne i et krevende år med flytting av elever, støy og trafikk fra byggeplassen, og seinere også fra rivingen av den gamle skolen. Jeg håper og tror at det blir lettere for dere å tåle disse utfordringene når dere vet og ser at den nye fine skolen reiser seg. For det blir en veldig fin skole. Det blir en skole med en spennende arkitektur, som utnytter de store uteområdene dere har, og gir mulighet for kontakt mellom klasserom og uteområder.

Det blir en skole med et indre torg med bibliotek og fellesrom, omgitt av undervisnings- og arbeidsrom. Det blir en stor flerbrukshall som kan brukes i skoletiden og etter skoletiden, og det blir et innholdsrikt uteområde med mange aktivitetsanlegg. Jeg er sikker på at det blir en god skole, som legger et godt grunnlag for at alle elevene kan lære. Jeg tror det blir et skoleanlegg som vil inspirere lærere og elever til godt arbeid.

Jeg er fornøyd med at prosjektet har sørget for at vi bygger et solid, energieffektivt bygg med god materialkvalitet. Det gjør det til et godt miljøbygg. Den gamle skolen ble bygget i 1978, og vi river den før den har blitt 40 år. Det er jeg ikke så glad for, vi ønsket først å vedlikeholde og utvide dagens skole, men det ble bestemt at det var bedre med nybygg. Nå bygger vi en solid skole, og vi må sammen ta vare på den slik at den varer mye lenger enn den gamle.

Nå ønsker jeg alle i Ås kommune, spesielt dere her i Solberg, ansatte, foreldre, elever og alle dere som arbeider med å bygge skolen lykke til i en krevende byggeperiode, og så kan vi glede oss til å ta i bruk et fantastisk nytt skoleanlegg om noen måneder. Gratulerer med dagen!

Etter grunnsteinsnedleggelsen ble det servert nydelig kake og drikke i et telt like ved.