Bilde av lupiner
  

Håndtering av hageavfall i Ås kommune

Vinteren har sluppet taket, og det er mange som skal benytte fridagene i påsken til å gjøre hagen klar for sesongen.  Vær oppmerksom på enkelte fine og fargerike planter som kan være en trussel mot biologisk mangfold. Lær mer om disse plantene og hvordan du kan bli kvitt dem.

Trøblete hagerømlinger

Hageplanter som «rømmer» ut i naturen på grunn av ulovlig dumping av hageavfall, frøspredning og planting er en stor trussel mot biologisk mangfold i Norge.

Dette skyldes at plantene i landet vårt i stor grad er tilpasset hverandres vekstmønster, og når hageplanter som importeres fra andre land klarer seg godt under norske forhold, fortrenger de våre stedegne arter.

Det er litt som kaninene i Australia. Du har sikkert hørt om lupinen? Den er egentlig fra Kanada, hvor den holdes i skinnet av dyr og andre plantearter. Men her i Norge sprer den seg ganske hemningsløst, og klassifiseres som «svartelistet» art i Artsdatabankens register over planter i Norge.

Svartelistede planter

Lupin, parkslirekne, kjempespringfrø, rynkerose og kanadagullris er bare noen av våre svartelistede hagerømlinger, som bekjempes rutinemessig hvert år av kommunene landet over. 

Forbud mot dumping av hageavfall

Ulovlig dumping av hageavfall regnes som forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Men hvorfor, lurer nok mange på. Grønt går jo tilbake til grønt?
 
På grunn av skaden som hagerømlinger kan gjøre på norsk natur, kan ulovlig dumping av hageavfall politianmeldes. Dette ifølge naturmangfoldloven §28 (krav til aktsomhet) og forurensningsloven §28 (forbud mot forsøpling).
Det er også forbud om hvilke planter som kan importeres, selges og settes ut. Dette gjelder aggressive arter som kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø, men også vanlige hageplanter. 
 

Oversikt over arter som forbys fra 1. januar 2021, finner du på www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbyr-flere-fremmede-planter

Hvor kan jeg kaste hageavfall?

Hageavfall kan leveres gratis på Bølstad gjenvinningsstasjon, hvor hver husstand får en kvote på 10 klipp og kan levere inntil 3 m3 hver gang. Les mer på Follo Ren sine sider: https://www.folloren.no/kvoter

Viktig melding angående påsken 2021: Bølstad venter stor pågang og lange køer i forkant og etterkant av helligdagene i påsken. Hvis du må levere avfall disse dagene, følg med på webkameraet på nettsidene for å se trafikksituasjonen, vær forberedt på lang ventetid og følg smitteverntiltakene. Se webkamera og åpningstider her: folloren, åpningstider i påsken

Det aller beste er om du kan putte hageavfallet i sekker og levere det til gjenvinningsstasjonen etter påske. 

Du kan også leie en egen avfallsbeholder til hageavfall hos Follo Ren. Ved å tegne et abonnement, får du låne avfallsbeholderen så lenge du trenger den. Follo Ren henter hageavfallet slik at du slipper å kjøre det til gjenvinningsstasjonen selv: https://www.folloren.no/abonnementsavtale-for-henting-av-hageavfall/

Kjempebjørnekjeks er en fremmed art med svært høy risiko. Foto Ås kommune.jpg
Kjempebjørnekjeks er en fremmed art med svært
høy risiko.
Kjempespringfrø .jpg
Kjempespringfrø er pen å se på, men er en fremmed
art med stor økologisk risiko.