Arbeidshansker
  

Håndtering av hageavfall i Ås kommune

Det er vår og sesongen for hagearbeid er i full gang. Har du ryddet i hagen og har hageavfall du ønsker å bli kvitt? I Ås er det gratis å levere hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis samt mulig å leie egen beholder for hageavfall.

Hageplanter som «rømmer» ut i naturen på grunn av ulovlig dumping av hageavfall, frøspredning og planting er en stor trussel mot biologisk mangfold i Norge. På grunn av skaden som hagerømlinger kan gjøre på norsk natur, politianmeldes ulovlig dumping av hageavfall.
Hageavfall kan leveres gratis på Bølstad gjenvinningsstasjon. Du kan også leie en egen avfallsbeholder til hageavfall hos Follo Ren. 
 
Les mer om hagerømlinger, ulovlig dumping av hageavfall og avfallsbeholder på kommunens nettsider.

https://www.as.kommune.no/haandtering-av-hageavfall-i-aas-kommune.6307145-350256.html