icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Fotografi av ordførerpanelet under Fossilfri grenseregion i Ås kulturhus
  

Hårete klimamål i Follo-kommunene

Follo leder an i transportdugnaden. Norsk-Svensk-samarbeid sikrer fossilfri transport og store kutt i klimagassutslipp i regionen.

"Skal vi nå målet om redusert utslipp, er det viktig med konkrete handlinger og gode eksempler på hvordan klimavennlige løsninger også kan være lønnsomme".

Det var budskapet fra Interreg Sverige Norge-prosjektet Fossilfri Grenseregion 2030 og Follo-kommunene under den kommende dagskonferansen på Ås kulturhus mandag 16.september.

Gode resultater i Follo

I 2014 skrev ordførerne i regionen under på at de vil bidra til en fossilfri transportsektor innen 2030. Det betyr at folk skal gå og sykle mer, og at den motoriserte transporten skal bruke fossilfrie bærekraftige drivstoff. Arbeidet som er gjennomført i Follo-kommunene har gitt gode resultater.

Biler, busser, båter og maskiner har blitt byttet ut eller oppgradert fra fossile drivstoff som diesel og bensin til fossilfrie drivstoff som el, biogass og hydrogen. I tillegg har regionen satset stort på sykkel. Både direkte mot innbyggerne, men også mot ansatte og egen organisasjon.

– Mange aktører har tatt utfordringen med utslipp fra transportsektoren på alvor og brettet opp ermene. De siste årene er det gjennomført mange bra prosjekter i Follo, for eksempel delesykkelordningen Bygdebike, etablering av flere nye ladestolper, utlån av el-bysykkel, innkjøp av elsykler til ansatte, renovasjonsbiler på biogass, og 63 av 66 busser i regionen går nå på biogass. Klimagassutslipp fra transportsektoren er fortsatt den største utfordringen i Follo, og det må et krafttak til for å nå målet om fossilfri transport. Fossilfri grenseregion 2030 gir kommunen gode muligheter på flere fronter, sier Siri Gilbert, miljørådgiver Ås kommune.

IMG_20190916_122748365 (1)_700x525.jpg

Deler solskinnshistorier

På seminaret presenterte Follo-kommunene planlagte klimatiltak til hvordan de kan kutte utslippene enda mer, og diskutere hvordan kommunene kan samarbeide på tvers for å få bedre resultater. Kommunene presenterte også de gode tiltakene man allerede har innført. For det mangler ikke på solskinnshistorier fra både offentlige og private aktører i regionen.

– Målet er ikke at vi skal redusere klimagassutslippene med et visst antall tonn. Vi jobber rett og slett for en fossilfri grenseregion. Vi har et klart mandat med bred enighet fra den politiske ledelsen, fra venstresiden til høyresiden. Gjennom prosjektperioden har vi jobbet mest mulig direkte sammen med kommunene, hatt stor fleksibilitet og lyttet til deres behov. Klima Østfold kan ta oss av det administrative, men de kjenner innbyggerne best og vet hvilke utfordringer de står overfor, forteller René Rafshol, leder av Klima Østfold, som samtidig gir Follo-kommunene skryt for innsatsen de har lagt ned så langt.

Eksempler fra "Fossilfrie Follo"

Ladepark for elbiler i Ski

I november 2017 åpnet den nye ladeparken på Vesteråtparken. Ladeparken er åpen for elbiler og hybridbiler og kan lades i inntil tre timer mot betaling. Ladeparken består av 30 ladepunkter inkludert to hurtigladere. Ski kommune hadde ved utgangen av 2017 121 person- og varebiler, hvorav 22 var elkjøretøy, bland annet Nissan Leaf, Peugeot Ion og Mitsubishi I-MIEV.

Elektrisk by-sykkelordning i Ski

Fra høsten 2017 kunne innbyggere i Ski kommune enkelt og billig leie en elektrisk by-sykkel for å transportere seg på en miljøvennlig måte innen kommunen. Tanken med ordningen er å tilby et miljøvennlig alternativ til bruk av kjøretøy og som et komplement til kollektivtrafikken for å gjøre den enklere å komme til plasser dit kollektivtrafikken ikke kjører.

Støtteordning for innkjøp av privat el-sykkel eller el-transportsykkel

I mars 2017 vedtok kommunestyret i Ski kommune at privatpersoner i Ski kommune kunne søke om støtte for innkjøp av privat el-sykkel og el-transportsykkel. Støttebeløpet oppgikk til maks kr 5 000 for el-sykler og maks 6 000 kr for el-transportsykler.

El-sykler i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Ski kommune har kjøpt inn seks elektriske sykler med støtte fra Miljødirektoratet. Bakgrunnen er å redusere bruk av bil.

Nobinas busstrafikk i Follo kjører på biogass

I Follo kjører Nobina busskollektivtrafikk for Ruter. Siden 2015 kjører Nobina 63 av 66 busser på biogass som AGA leverer til en fyllestasjon i Ski. Biogassen er produsert lokalt på Østlandet. Disse anleggene produserer biogassen fra avløpsslam, matavfall og slakteriavfall.

Follo Ren kjører renovasjonsbiler på biogass

Renovasjonsbedriften Follo Ren kjører 10 av 12 store renovasjonsbiler på 100 % biogass. De to renovasjonsbilene som ikke kjører på biogass er reservebiler som er på veien i perioder. Biogasskjøretøyene fylles på ved en offentlig fyllestasjon for biogass ved Indseth transport i Ski. I tillegg har Follo Ren en kranbil som tømmer nedgravde avfallsløsninger rundt om i Follo. Denne går også på biogass.

ASKOs satsning på fornybar energi

Dagligvareleverandøren ASKO satser offensivt på å redusere sin klimapåvirkning. Bedriften har en vedtatt ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Et konkret mål er at bedriften skal være helt fornybar energi innen 2020. Det gjelder ikke bare drivstoff men også all annen energibruk.

Elektrifisering av Nesoddfergene

En 36 tonns gassmaskin er erstattet med en batteripakke på 26 tonn, noe som tilsvarer 20 Teslaer eller 50 Nissan Leaf. Skiftet bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp fra båttrafikken på 34 prosent. Ladetiden for fergen er kun åtte minutter.

Idrettsbuss i Oppegård

Ruter, Kolbotn idrettslag og Oppgård kommune samarbeider om et pilotprosjekt som heter «Aktivitetstransport». Prosjektet går i bunn og grunn ut på at barna nå kan ta idrettsbussen til trening. Prosjektet bidrar dermed til å redusere antall biler på veien og gir mange en enklere hverdag, samtidig som man får en miljøgevinst.

Omsorgsboliger i Oppegård- massivtre og fossilfri byggeplass

Edvard Griegs vei omsorgsboliger bygges i massivtre, og byggeplassen er fossilfri.  Dette innebærer at alle anleggsmaskiner enten er elektriske eller går på fornybart drivstoff. Fossilfri anleggsdrift bidrar til å redusere utslipp og støy på byggeplassen i tillegg til å redusere klimagassutslippene.

Bygdebike i Ås

Bygdebike er en etterlengtet delesykkelordning til bruk mellom Ås stasjon og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ideen bak Bygdebike er lavbudsjetts bysykler: Ingen dyre docking-stasjoner, slik som i større byer. Hele systemet ligger i låsen, som er koblet til en app og det er denne appen man bruker til å åpne/lukke låsen. Syklene er vanlige, rimelige, og solide bysykler. Dette er et pilotprosjekt som gir kunnskap om og utvikling av nytt sykkeldelings-system til bruk i små byer og tettsteder.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her