icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 forsideilluastrasjon
Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 forsideilluastrasjon RÃ¥dmannen
  

Handlingsprogram 2014-2017 satsing på kommunens kjerneoppgaver for framtiden

Rådmannen foreslår en satsing på investeringer til kommunens kjerneoppgaver. Investeringene er nødvendig for møte framtidig vekst.

Det lagt inn utvidelse og modernisering av Solberg og Rustad skoler, utvidelse av Solbergtunet barnehage, nytt demenssenter og satsing på infrastruktur. For å lykkes med satsingen vil det være behov for   strukturendringer og kommunen må redusere i tjenestetilbudet.

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2014-2017. Til tross for betydelige innsparinger i rådmannens budsjettforslag, viser budsjettet for 2014 et lavt netto driftsresultat på 0,5 %. Resultatet er svakere enn i 2013 og skyldes i stor grad en kostnadsvekst som følge av vedtatte tiltak i 2013 og at Statsbudsjettet falt uheldig ut for Ås i år. Rådmannen foreslår også en innføring av eiendomsskatt på næring i 2014 for å få budsjettet i balanse.

Med utgangspunkt i kommunens økonomi, må økt etterspørsel i kommunale tjenester håndteres uten tilsvarende kostnadsvekst. Dette medfører innstramminger og krav til prioritering av tjenester.

Budsjettet er ikke i balanse utover i planperioden. Med investeringer på 650 millioner kroner i perioden, øker også drifts- og finanskostnadene. Det er derfor nødvendig med større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon.

Rådmannen har derfor presentert ytterligere innsparingstiltak for å finne rom for nødvendige investeringer. Som følge av tidligere politiske føringer er ikke tiltakene innarbeidet. Rådmannen vil invitere til en prosess sammen med de folkevalgte og organisasjonene for å finne gode løsninger på kommunens økonomiske utfordringer.

 

Rådmannen i Ås

Last ned pressemeldingen i utskriftsvennlig format her.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her