icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås geriljagartnere kolonihage
Ås geriljagartnere kolonihage
  

Handlingsprogram 2015-2018 - satsing på investering for å møte vekst

Rådmannen foreslår en satsing på investeringer til kommunens kjerneoppgaver.

Last ned forslaget i pdf-format her.

Investeringene er helt nødvendig for møte befolkningsveksten. Det er lagt inn midler til ny Rustad skole med flerbrukshall og ny barnehage. Dette kommer i tillegg til allerede vedtatte store prosjekter som ny Solberg skole og nytt Demenssenter. I tillegg foreslår rådmannen en kraftig opptrapping av renovering av kommunale bygg, og styrker ressurser og bemanning til renovering av kommunens eiendommer. For å lykkes med å møte befolkningsveksten er det viktig å gjøre gode strategiske valg nå og sikre god framdrift i gjennomføring av investeringsprosjektene.

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2015-2018. Budsjettet for 2015 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Utover perioden svekkes netto driftsresultat til 0,3 % i 2018.  Dette som følge av økte finanskostnader til nye investeringer og gradvis åpning av nytt demenssenter.

Ås kommune har lagt bak seg noen år med gode netto driftsresultater og oppbygging av disposisjonsfond. Dette som følge av lav investeringstakt og økt kapasitetsutnyttelse av eksisterende bygg. Med behov for nye store investeringer vil de økonomiske resultatene bli lavere i årene fremover. Med stram økonomisk styring og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver vil kommunen kunne håndtere dette. Rådmannen vil imidlertid fortsette arbeidet med å identifisere oppgaver som kan reduseres, alternativt løses i samarbeid med frivillige

For å få økonomisk balanse må det reduseres 16,5 mill. kr i enhetenes budsjetter. Dette kommer i tillegg til kutt som har vært gjennomført over flere år.  Ytterligere kutt vil nå ikke være forsvarlig uten at det gjennomføres strukturelle endringer og avvikling av ikke lovpålagte tjenester.  Med stadig strammere økonomiske rammer vil Rådmannen understreke behovet for en klarere prioritering av kommunens kjerneoppgaver fremover.

Rådmannen i Ås

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann Trine Christensen, telefon: 64 96 20 02

Økonomisjef Emil Schmidt, telfon:  64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her