icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kulturhus og bibliotek
Kulturhus og bibliotek
  

Handlingsprogram 2017-2020 - behov for omstilling

Ås kommune er i gang med en stor satsing på investeringer innen skole, helse og omsorg. Investeringene er helt nødvendige for å møte befolkningsveksten. 

Investeringene gir et løft i kommunens tjenestetilbud. Samtidig medfører det en stor økning i kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen gjennomføre en større omstilling.

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2017-2020. Budsjettet for 2016 viser et netto driftsresultat på 0,1 %. Budsjettforslaget medfører et negativt driftsresultat for planperioden. Kommunen må derfor bruke av oppsparte fondsmidler for å saldere budsjettet.  Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid. 

Et investeringsløft

Ås kommune har stor befolkningsvekst. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud. Kommunen står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,4 milliarder kroner.

Satsinger

Ås kommune utvikler Ås sentrum i tråd med forventet vekst og overordnede føringer. Kommunen følger opp regjeringens satsinger innen helse og sosial. Nytt demenssenter åpner i 2017 der det etableres 30 nye sykehjemsplasser og dagaktivitetstilbud. Det etableres nytt kommunalt fastlegekontor og det settes av mer innen rus og psykiatri.  Skolene styrkes med økt satsing på tidlig innsats.

Endrede rammebetingelser

Kommunen får en lav vekst i frie inntekter i 2017. I tillegg forventer rådmannen at Bjørnebekk asylmottak legges ned fra 1.7.2017 fordi det nasjonale behovet for asylmottak er redusert. Antall flyktninger kommunen er anmodet om å bosette er også redusert. Alt dette reduserer statlige overføringer og kommunens utgifter må reduseres tilsvarende. Dette innebærer et stort omstillingsbehov for kommunen.

Behov for innsparinger

For å komme på et driftsresultat på 2 % i 2020 har Ås kommune et innsparingsbehov på 50 mill. kr.  Rådmannen vil derfor starte et større omstillingsprosjekt i kommunen. Etter rådmannens vurdering kan ikke innsparingsbehovet løses med omstilling i organisasjonen alene.  Rådmannen mener derfor at en kombinasjon av omstilling og kutt i velferds- og tjenestetilbud er nødvendig. Eiendomsskatt på bolig bør også vurderes.

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann Trine Christensen, tlf. 64 96 20 02

Økonomisjef Emil Schmidt, tlf.  64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her