icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Rustad skole forprosjekt
  

Handlingsprogram 2018-2021 investeringer for framtiden

Ås kommune er i gang med en stor satsing på investeringer innen skole, barnehage, helse og omsorg. Investeringene er helt nødvendige for å møte befolkningsveksten. 

Investeringene gir et løft i kommunens tjenestetilbud. Samtidig medfører det en stor økning i kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette er kommunen i gang med et stort omstillingsprosjekt.

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2018-2021. Budsjettet for 2017 viser et netto driftsresultat på 0,1 %. Budsjettforslaget medfører et negativt driftsresultat for planperioden. Kommunen må derfor bruke 18 mill. kr av oppsparte fondsmidler for å saldere budsjettet for hele 4 årsperioden.

Et investeringsløft
Ås kommune har stor befolkningsvekst. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud. Kommunen står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,6 milliarder kroner. Dette gir kommunen et løft på viktige kjerneoppgaver som barnehage, skole og omsorg. Videre økes hallkapasiteten med 3 nye og større idrettshaller.

Satsinger
Ås kommune utvikler Ås sentrum i tråd med forventet vekst og overordnede føringer. Kommunen følger opp regjeringens satsinger innen helse og sosial. Nytt demenssenter er etablert og utvidelsen av Moer sykehjem øker kapasiteten ytterligere fra 2020.  Skolene er styrket med økt satsing på tidlig innsats. I tråd med regjeringens anbefalinger styrkes satsingen på arbeidet med omstilling, effektivisering og digitalisering.

Endrede rammebetingelser
Kommunen får en lav vekst i frie inntekter i 2018 som følge av at befolkningsveksten har vært noe lavere enn forventet de siste årene.  Dette gjør budsjettsituasjonen ekstra krevende for 2018. Med befolkningsvekst på forventet nivå fremover vil inntektsveksten også ta seg opp.  Dette er helt nødvendig for å finansiere kommunens investeringer.

Behov for innsparinger
For å komme på et økonomisk robust driftsresultat i 2021 har Ås kommune et innsparingsbehov på ca 50 mill. kr.  Etter rådmannens vurdering kan ikke innsparingsbehovet løses med omstilling i organisasjonen alene.  Rådmannen mener derfor at en kombinasjon av omstilling og kutt i velferds- og tjenestetilbud er nødvendig. Eiendomsskatt på bolig bør også vurderes.

For mer informasjon, kontakt:
Rådmann Trine Christensen, telefon 64 96 20 02
Økonomisjef Emil Schmidt, telefon 64 96 20 31

Her kan du laste ned presentasjonen som formannskapet fikk i sitt møte 25. oktober 2017. (PDF-format)

Her er en link til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her