icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
HP 2019-2022- Rådmannens forslag illustrasjonsbilde
Hilde Fougner
  

Handlingsprogram 2019 - 2022 - omstilling for framtiden

Ås kommune satser på omstilling, digitalisering og investeringer for å møte vekst.  

Store investeringer innen skole, barnehage, helse og omsorg gir et løft i kommunens tjenestetilbud. Samtidig medfører det en økning i kommunens renter og avdrag.  For å finansiere dette må kommunen endre og redusere på tjenestetilbudet..

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2019-2022. Budsjettet for 2019 viser et netto driftsresultat på 0,4 %. Budsjettforslaget har et driftsresultat i balanse for planperioden.  Det budsjetteres med underskudd i 2020 og 2021. Budsjettet forutsetter krav til omstilling og reduksjoner.

Et investeringsløft

Ås kommune vil få stor befolkningsvekst fremover. Nødvendige investeringer i barnehager, skoler, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud.  Det investeres for 1,1 mrd. i planperioden.  Nye investeringer øker kommunens lånegjeld. Det skal utarbeides finansielle handlingsregler som skal sette rammer for investeringene fremover. Det er en grense for hvor stor lånegjeld kommunen kan bære.

Satsinger

Utvikling av nye boligområder og sentrumsutvikling er en forutsetning for befolkningsvekst. Kommunen styrker derfor plan- og utviklingsarbeidet.

Rustad skole står ferdig i 2019, Nordby barnehage i 2020 og utvidelse av Moer sykehjem i 2021. Det skal bygges flere omsorgsboliger.  Alle investeringene innebærer et løft i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. 

Dreining av tjenester

For å nå et forsvarlig økonomisk driftsresultat i 2022 har rådmannen innarbeidet besparelser på 50 mill. kr. En kombinasjon av omstilling og kutt i velferds- og tjenestetilbud er nødvendig for å realisere besparelsene.  Ny administrativ organisering av kommunen er et viktig verktøy for å innfri omstillingene.

Det er nødvendig å dreie tjenestetilbudet. Kommunen skal ikke bare tilby tjenester, men sammen med brukerne tilrettelegge for gode tjenester hvor egenmestring er i fokus. 

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann Trine Christensen, tlf. 64 96 20 02

Økonomisjef Emil Schmidt, tlf.  64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her