icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde handlingsplan_skalert[1]
  

Handlingsprogram 2021- 2024 – fra underskudd til økonomisk balanse

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2021-2024. Budsjettet for 2021 viser et overskudd på 9,4 mill. kr tilsvarende 0,6 %.

Kommunens disposisjonsfond styrkes i perioden 2021-2024. Dette gjør kommunen mer robust og i stand til å egenfinansiere en større andel av investeringer som kommer etter planperioden

Store investeringer gir et løft i kommunens bygningsmessige kapasitet. Samtidig medfører det en økning i kommunens finans- og driftskostnader.  For å finansiere dette må kommunen både omstille og redusere innholdet i tjenestetilbudet samt innføre eiendomsskatt på bolig.  Dette bidrar til at kommunen vil få et positivt netto driftsresultat på 9,4 mill. kr i 2021.

Økonomi

Ås kommune leverer gode tjenester, men innenfor stadig strammere økonomiske rammer. Det foregår omstillinger i alle tjenestene for å tilpasse seg et bærekraftig økonomisk nivå. Kommunens høye gjeld tilsier at tjenestetilbudet i kommunen må justeres ned. Rådmannen anbefaler innføring av eiendomsskatt for å unngå noe av nedgangen i tjenestene.

Investeringer

Våren 2021 åpner det nye tilbygget på Moer sykehjem I 2022 ferdigstilles Åshallen og planleggingsarbeidet ved Åsgård skole som skal stå ferdig i 2023, er godt i gang. I tillegg gjennomføres store investeringer i vann og avløpssektoren i perioden.

Med vedtatt områdereguleringsplan for Ås sentrumsområde vil byggeaktiviteten starte opp i planperioden. Åsgård skole er den kommunale investeringen som vil dominere sentrum de nærmeste årene. I Solbergområdet er det også stor byggeaktivitet.

Satsinger

Det er ikke rom for nye store satsinger i 2021. Økonomisk styring og finansiering av investeringer må prioriteres.  Nytt i årets handlingsprogram er et eget klimabudsjett. Tiltakene i klimabudsjettet må i stor grad finansieres gjennom prioriteringer innenfor eksisterende rammer.

Her kan du se rådmannens forslag Handlingsprogram 2021-2024 i Framsikt.

For mer informasjon, kontakt:

  • Rådmann Trine Christensen, tlf. 64 96 20 02
  • Økonomisjef Emil Schmidt, tlf.  64 96 20 31

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her