icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Ås rådhus inngang Skoleveien Foto: Ivar Ola Opheim
  

Handlingsprogram for 2016-2019 - satsning på investeringer for å møte vekst

Rådmannen foreslår en satsing på investeringer innen skole, helse og omsorg. Investeringene er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten.

For å lykkes er det viktig å sikre god framdrift i gjennomføring av investeringsprosjektene.  

Rådmannen i Ås la onsdag fram budsjett og handlingsprogram for 2016-2019. Budsjettet for 2016 viser et netto driftsresultat på 0,1 %. Resultatet svekkes som følge av behovet for styrking av kommunale tjenester, samt økte finanskostnader som følge av store investeringer. 

Et investeringsløft

Kommunen har stor befolkningsvekst. Nødvendige investeringer i skoler, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud. Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,2 milliarder kroner.

Finansiering

For å finansiere det ekstraordinære investeringsløftet i kommende år, foreslår rådmannen å innføre eiendomsskatt på boliger fra 2017.  Alternativet til eiendomsskatt vil være å nedjustere tjenestetilbudet på alle områder i kommunen.  Det er da helt avgjørende at reduksjonen i stillingene også medfører reduksjoner i oppgavene som kommunen skal utføre.

Med innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2017 vil netto driftsresultat i gjennomsnitt ligge på omtrent 2 % i perioden 2017-19 med rådmannens budsjettforslag. Dette forutsetter fortsatt stram økonomisk styring og klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver for å møte veksten fremover. Rådmannen vil derfor fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering. 

Prioritering av kjernoppgaver

For å få økonomisk balanse i 2016 er det foreslått innsparinger og økte inntekter på 17,4 mill. kr. Dette kommer i tillegg til tidligere innsparinger som har vært gjennomført over flere år. 
Med stramme økonomiske rammer vil Rådmannen understreke behovet for en klar prioritering av kommunens kjerneoppgaver fremover.

Det grønne skiftet

Kommunestyret har med ny kommuneplan vedtatt et grønt skifte. Rådmannen vil fremover prioritere avsatte midler til tiltak som bygger opp under dette skiftet. Tiltakene omfatter blant annet tilrettelegging for syklende, nærmiljøanlegg og ENØK tiltak i kommunale bygg.

Rådmannen i Ås

For mer informasjon, kontakt:

Rådmann Trine Christensen, telefon 64 96 20 02

Økonomisjef Emil Schmidt, telefon  64 96 20 31

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her