Rådmannens forslag til HP 2016-19 illustrasjonsbilde
Rådmannens forslag til HP 2016-19 illustrasjonsbilde elg
  

Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019

Kommunestyret vedtok Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 i møte 9. desember 2015.