Handlingsprogr
  

Handlingsprogram med √łkonomiplan 2021-2024

Handlingsprogrammet for 2021-2024 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2020.
Programmet består av budsjett for 2021 samt økonomiplan med mål for de fire neste årene. 

Planen forteller hva kommunen skal bruke pengene til i de neste fire årene. Den viser utviklingen i kommunens økonomi, og gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
 
Kommunen har digitalt handlingsprogram i portalen Framsikt. Her finner du: Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024

Du kan også laste laste ned handlingsprogrammet som PDF