grevling-2
  

Har du fått besøk av grevling i hagen?

Våren er grevlingtid. Både nysgjerrige og fortvilte mennesker ringer kommunens viltforvaltning for å få råd om grevling i hagen.

Grevlingen er det største rovdyret de fleste mennesker får se i vill tilstand. Dyr i nærmiljøet gir muligheter for daglige naturopplevelser. Samtidig stiller det krav til oss om at vi respekterer dyrenes naturlige atferd.

Grevlingen er en meitemarkspesialist. Den finner mat i hager, parker og kirkegårder. Små, sylindriske hull eller krafsing i plenen avslører at den har vært på nattlig besøk. Den bor i underjordiske ganger i jordhi som den graver ut selv, i steinrøyser eller under uthus og låver.

Gamle myter om at grevling “biter til det knaser” og koks i støvlene mot grevlingbitt, har sitt opphav alt før reformasjonen da man drev hijakt på grevling med spade og øks og uten skytevåpen. Myten har ingen rot i dagens virkelighet.

Kilde: Follo landbrukskontor. For mer informasjon: http://www.follolandbruk.no/natur-og-vilt/hjorteviltforvaltning/grevling/