icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Påskjønnelser 2016
Påskjønnelser 2016
  

Heder for lang og tro tjeneste

I dag ble de som ble pensjonister i løpet av 2015, og ansatte med lang fartstid i kommunen, hedret for sin innsats.

Rådmann Trine Christensen ønsket alle velkommen, og etter kaffe med kake og snitter ble det underholdning med Siw Cathrine Christiansen og Harriet Müller-Tyl. Deretter var det ordfører Ola Nordal som holdt tale.

- I dag skal vi hedre dere som har blitt pensjonister i 2015 og dere som har lang tjenestetid i kommunen og fortsatt er i arbeid. Som Ordfører er det et privilegium å få lov å stå her i dag å anerkjenne all den innsatsen dere har lagt ned for Ås kommune gjennom årene.  Vi hadde i 2015, 19 pensjonister. To av disse pensjonistene hadde over 40 års tjenestetid og har fått påskjønnelse for dette tidligere. Det er også fem pensjonister som har over 30 års tjenestetid.

Videre la han til:

-Vi håper dette sier noe om et langt og godt arbeidsliv for Ås kommune. Vi har også 12 ansatte som skal påskjønnes for lang tjenestetid. Det er syv med 25 års tjenestetid, og fem med 40 års tjenestetid.  Det er lenge siden vi har hatt så mange som får påskjønnelse for 40 år i kommunen. Dette står det respekt av.

Nordal hadde også noen historiske betraktninger med i sin tale.

- Hvis vi ser på noen historiske tall – 20 år tilbake i tid – hadde Ås kommune i 1995 12.400 innbyggere med en befolkningsvekst på under 100 pr. år.  I 2015 hadde vi over 18.500 innbyggere, med en befolkningsvekst på flere hundre.  Over de siste 20 årene har innbyggtallet i Ås kommune økt med 49 prosent! I 1995 var antall årsverk i kommunen ca. 700. I 2015 var antall årsverk økt til 1050, noe som utgjør en økning på 50 prosent! Det er jo nokså interessant å notere seg at veksten i innbyggere har fulgt veksten i antall ansatte i kommunen så tett. Begge har vokst med 50 prosent i løpet av 20 år. Så kan vi jo reflektere over om kommunen nå utfører flere oppgaver enn for 20 år siden. I så fall må hele veksten i tjenestetilbudet ha kommet som et resultat at kommunen er mer effektiv – når vi regner per innbygger.

Avslutningsvis hadde ordføreren følgende ord til de nye pensjonistene.

- Dere som har blitt pensjonister har fått utfordringer i en ny tilværelse som pensjonister. Blant annet vil dere, på en annen måte enn tidligere, benytte kommunens tjenester som dere har bidratt til å legge grunnlaget for. Mange pensjonister, har jeg hørt, får også en travel hverdag, og kan ikke forstå at de tidligere hadde tid til å jobbe.  Andre har valgt å jobbe videre på pensjonistvilkår. Uansett hva du har valgt, ønsker jeg deg lykke til i pensjonisttilværelsen med en god og innholdsrik pensjonisthverdag.

Pensjonistene fikk så utdelt velfortjente påskjønnelser og gavekort av ordføreren. Dagen ble avsluttet med diktframføring av Geir Løchsen, som passende nok framførte "Tid" av Benny Andersen.

Disse ble hedret:

25 års tjenestetid

Navn

Arbeidssted

Diana Aspelund

Ås ungdomsskole

Lisbeth Kjuus Christiansen

Ås ungdomsskole

Tone B. Løsnes

Kulturskolen

Reidar Edvardsen

Kulturskolen

Freddy Borgen

Ås ungdomsskole

Per Øvergård

Sjøskogen skole

Kuldip Singh

Eiendomsavdelingen

Påskjønnelser 2016.jpg

Disse har 25-års tjenestetid. (Foto: Bonsak Hammeraas)

40 års tjenestetid

Navn

Arbeidssted

Tove L. Granlien Kristiansen

Hjemmetjenesten nord

Jørn Olav Frantzen

Rustad skole

Marit Medøen Lundekvam

Ås ungdomsskole

Terje Posaas Nilsen

Åsgård skole

Anne Cathrine Stang

Sjøskogen skole

Heder 12022016-5-2.jpg

Disse har 40 års fartsdtid i Ås kommune. (Foto: Bonsak Hammeraas)

Påskjønnelser 2016-2.jpg

To av de med over førti år i kommunen, er ekteparet Anne Cathrine Stang og Terje Posaas Nilsen. De har jobbet begge ved ulike skoler i Ås.

Pensjonister med inntil 20 års tjenestetid

Navn

Arbeidssted

Helene Nissen Meyer

Dr. Sødringsvei

Aud Merete Rambøl

Rustad skole

Laila Henny Røberg

Tunveien barnehage

Bodil Tønnesen

Moer sykehjem – adm.

Kirsten Gustavsen

Solberg skole

Bente Ellen Gulbrandsen

 Ljunbyveien

Turid Berger

Dr. Sødringsvei

Kristin Johnsrud Evang

Kroer skole

Hanne-Marit Kjus Pettersen

Kirkevergekontoret

Denne gruppen har inntil 20års fartstid i kommunen.

Heder 12022016-8-2.jpg

Pensjonister med over 20 års tjenestetid

Navn

Arbeidssted

Astrid Olsvig Svardal

Åsgård skole

Liv Zachariassen

Ås ungdomsskole – voksenopplæringen

Anni Margrethe Falch

Rustad skole

Ole Harald Aarseth

Eiendomsavdelingen

Bjørg Malme

Kroer skole

Reidar Åsmund Strøm

Nordbytun ungdomsskole

Halvor Brun

Bygg- og geodataavdelingen

Randi Vereide Sjursen

Nordby skole

Wenche Aas

Moer – kjøkken

Anna Martha Elgersma

Demensomsorgen

Her er de med over 20 års fartstid.

Heder 12022016-10-2.jpg

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her