icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Helse
  

Helse

Ås kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor i kommunen.

Her får du en oversikt over fastleger, tannleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer med kommunal avtale.

Enhet for forvaltningstjenester er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. De har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester som det kan søkes om, og kan være behjelpelig med å finne riktig tjeneste.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har kontor på rådhuset sammen med rådmannens ledergruppe og er underlagt rådmannen.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet: Miljørettet helsevern, smittevern, medisinskfaglig rådgiver for kommunens helsetjenester og helse-/sosialberedskapsarbeid, oppfølging av fast-legeordningen/allmennlegetjenesten og legevakttjenesten i kommunen.
 
I tillegg er kommuneoverlegen en viktig ressurs i kommunens folkehelsearbeid jamfør ny lov om folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen vil være sentral i oppfølgingen av samhandlingsreformen.