Fylkesmannens Follokommuneforslag
Fylkesmannens Follokommuneforslag Anne-Marie Vikla
  

Her er fylkesmannen i Akershus sitt forslag til ny kommunestuktur

Fylkesmannen anbefaler at hele Follo slås sammen til én kommune. Hun uttaler at Oppegård, Ski og Ås utgjør kjernen i Follo, og at Ås bør bli en del av den nye kommunen. Les mer neste side.

Dersom Ås ikke skulle bli en del av en ny Follo-kommune mener Fylkesmannen at dagens kommunegrenser må justeres. Hun foreslår da at Tandbergløkka og Solberg vest til E-18 innlemmes i Ski/Oppegård.

Videre er et alternativt forslag at Nesodden kan bli slått sammen med Oslo dersom de ikke velger Folloregionen. Vestby kan også velge om de vil slå seg sammen med kommuner i sør, som de allerede sammarbeider med på enkelte områder.

Les mer på denne siden: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Kommunal-styring/Kommunereformen/Foreslar-ni-kommuner-i-Oslo-og-Akershus/