Skisse for nye Rustad skole Foto Pluss arkitektur
Skisse for nye Rustad skole Foto Pluss arkitektur
  

Her er planene for nye Rustad skole

Fredag ble kontrakten mellom AF Bygg Østfold og Ås kommune om bygging av nye Rustad skole undertegnet.

(Tekst: Henrik Christie/Ås Avis)

 Nye Rustad skole skal bygges på den eksisterende skoletomta og kapasiteten skal utvides til en 4-parallell barneskole for 790 elever. Det vil jobbe til sammen 100 ansatte ved skolen.

- Rivningen begynner i begynnelsen av juli etter at elevene har tatt ferie. Det arbeidet kommer til å pågå hele sommeren. Etter det skal det bygges flere nye veisystemer. Bygningene påbegynnes ikke før til høsten, sier Jostein Ådalen, prosjektsjef i Prosjektavdelingen i Teknisk etat i Ås kommune.

Han forteller at all bygningsmasse fra den gamle skolen skal bort. Men trærne på området skal de ta vare på, så godt de kan.

Gigantprosjekt

Ådalen legger ikke skjul på at dette er et gigantprosjekt for Ås kommune.

- De økonomiske rammene er på 361 millioner kroner. Dette innbefatter flerbrukshall og en dobling av kapasiteten på Rustadtunet, til 12 plasser. Jeg kan ikke komme på en større investering kommunen har gjort.

Jostein Ådalen, prosjektsjef i Prosjektavdelingen i Teknisk etat i Ås kommune.

Jostein Ådalen, prosjektsjef i Prosjektavdelingen i Teknisk etat i Ås kommune. (Foto: )

Fra høsten skal Rustad-elevene gå på modulskole på Ås stadion, fram til den nye skolen står ferdig høsten 2019.

- Skolen ble sist påbygget så sent som i 1997. Men nå får vi en skole som vil vare i mange år. De involverte i kommunen og alle på Rustad gleder seg veldig til den står ferdig, sier Ådalen.

Bygger også Solberg skole

Dette er den andre store kontrakten Ås kommune inngår med AF Gruppen Østfold om skolebygging. Selskapet er også totalentreprenør for bygging av nye Solberg skole, som etter planen skal åpne høsten 2018. Den kontrakten har en verdi på 146 millioner kroner.

LES OGSÅ: Tidskapsel ble grunnstein for nye Solberg skole

Det neste skoleprosjektet i Ås kommune vil være utbygging av Åsgård skole.

- Men det er et langt mindre prosjekt og flere år fram i tid, avslutter Ådalen.

 

Kontrakten underskrevet: F.v. Pavel Fomenko arkitekt i Plus arkitektur. ordfører Ola Nordal, Gro Lundgård, rektor ved Rustad skole og Sverre Trenum, prosjektleder i AF Gruppen Østfold.

Kontrakten underskrevet: F.v. Pavel Fomenko arkitekt i Plus arkitektur. ordfører Ola Nordal, Gro Lundgård, rektor ved Rustad skole og Sverre Trenum, prosjektleder i AF Gruppen Østfold. (Foto: )

Skisse for nye Rustad skole.

Skisse for nye Rustad skole. (Foto: )