Follorapport illustrasjonsbilde
Follorapport illustrasjonsbilde markjar
  

Her finner du rapportene om mulige kommunesammenslåinger i Follo

På neste side finner du de to rapportene som omhandler de to alternativene som er utredet.

Follorapporten viser til utredningen om alternativet med Ås, Enebakk, Ski og Oppegård som en mulig sammenslåing.

Her er beslutningsgrunnlaget  for en eventuell sammenslåing mellom Ås, Frogn og Nesodden. Vedlegg til denne rapporten.